Home

Nieuws 13 reacties

Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

Schiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan.

Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van de maatregelen bij boeren. Hieruit blijkt dat er na het onderwerken van de gewasresten aanzienlijk minder ganzen naar de Haarlemmermeer kwamen dan in de periode waarin de maatregelen nog niet werden genomen. In 2009 en 2010 nam het aantal ganzen in de Haarlemmermeer na de graanoogst met enkele honderden procenten toe. In 2014 was deze piek gereduceerd tot 40 procent.

In 2014 hebben boeren rond Schiphol €1,67 miljoen gekregen voor de maatregelen die ze nemen om hun land onaantrekkelijk te maken als foerageergebied voor ganzen. In 2014 deed 1.954 hectare graan in de directe omgeving van Schiphol mee. Dat is 95 procent van het totale oppervlakte graan in het gebied. Het gaat om 71 boeren. In 2012, toen het project begon, deden nog 62 boeren mee met in totaal 75 procent van het graanareaal rond de luchthaven.
Met de boeren is tot 2017 een overeenkomst gesloten waarbij ze na de oogst graanresten versneld moeten onderwerken. Hierdoor kan het stro niet verkocht worden. Vanwege de extra werkzaamheden en het niet kunnen verkopen van het stro krijgen de boeren een vergoeding.
Er wordt ook gevraagd of resten van aardappelen en bieten na de oogst versneld ondergewerkt kunnen worden, maar dit lukt door de weersomstandigheden vaak niet.
Als gevolg van alle ganzenmaatregelen bij Schiphol is de totale populatie ganzen afgenomen van 11.500 in 2013 naar 10.900 in 2014. Dat is een daling van 5 procent. Opvallend is dat het aantal nijlganzen en Canadese ganzen met 30 tot 40 procent sterk is gestegen. Uit gegevens van Schiphol blijkt dat het aantal vogelaanvaringen is afgenomen.

Laatste reacties

 • husky

  Die zitten dus bij de buren, probleem dus niet opgelost,
  afschieten dat helpt wel

 • Schaapje

  De ganzen zijn in ons gebied door het deze maatregelen nog meer toegenomen. Probleem lekker verschuiven, en ook nog zeggen van ondernemersrisico. Maar de verjaag en bejaagacties zijn/worden ingeperkt weten we dat wij nog meer schade oplopen. En dan krijgen we straks ook nog waarschijnlijk de status rustgebied.

 • hdijkstra

  Dus om 600 ganzen minder te krijgen is 1.670.000 euro uitgegeven, da's bijna 2800 euro per gans. De crisis valt blijkbaar nog aardig mee..

 • J@gertje

  @hdijkstra, als ik voor het afschieten van 600 ganzen ook 1.670.000 euro kan ontvangen koop ik een flinke voorraad patronen en stop ik met werken. :-))

 • Gijs Gans

  Vogelbescherming met de Tbo,s gaan dat toch betalen hoop ik

 • info246

  nee, dit wordt betaalt door rvo, gaat van de landbouwsubsidie budget af.

 • Paul Bouwmeester

  Aan het begin staat er een reductie van 40% en aan het eind gaat het om 5%. Hoe zit dat nu?
  En 40% van wat? Van de beginsituatie in 2008 of van de piek in 2010?

 • ed12345

  Het jammere van het verhaal zit in antwoord 2 die ganzen gaan gewoon effe verder op dus is helemaal niks opgelost
  Ik denk ook niet echt voor Schiphol als ze daar niet zo ver van daan zijn zitten ze toch daar in de buurt in de lucht

 • veldzicht

  ed 12345,zelf woon ik zo,n 40 km ten zuiden van schiphol,zag het vorige jaren vaak zwart van de ganzen nu zie ik ze amper nog.waar ze gebleven zijn is me een raadsel.

 • fendt 305 LS

  Door die 1,67 miljoen die gedoneerd wordt in dit gebied zaait iedere akkerbouwer graan tot in zijn achtertuin. Landhonger des te groter hierdoor.

 • ed12345

  Veldzicht in dit geval sorry voor een verkeerde beoordeling
  Hier in Oost Canada komen vooral de witte ganzen er steeds meer Als ze in de lucht zitten bij hun enorme aantallen en ze hebben de zon achter zich is het een prachtig gezicht dan is het net zilver maar als ze op je land neer vallen is het minder grappig ze maken samen ook zoveel herrie dan 1 geweer weinig uithaalt ze horen het geeneens

 • Jan van het Zand

  Het lijkt een mooi verhaal, als je de kop van het verhaal snelt. Maar na het gelezen te hebben en geëvalueerd is het een ZWAM-verhaal. Hoort in de categorie thuis van Dé Telegraaf.

 • PetervanKempen

  Men wil niet weten dat er nu al twee jaren achter elkaar ganzen in de rui massaal zijn gevangen en vergast, op grond van vergunning die zelfs Fauna Bescherming wegens gevaar voor het luchtverkeer om Schiphol niet kon keren. Ik weet dat er geen Nijl- en Canada ganzen meegenomen worden daarbij want zeker Nijlen , die ruien dan niet! Ziedaar de verklaring van afnemende grauwe (en kol en brand) ganzen en toename van Nijlen en Canada ganzen. Fauna beheer is NIET moeilijk, maar je moet er wel verstand van hebben natuurlijk. Dat lijkt niet zo bij deze knoeiers van Alterra die dit hebben bedacht. Dit lijkt meer een voorbeeld van: u wilt een rapport om al dat subsidie geld goed te praten? Dan maken we dat toch voor u!
  @ Jagertje: nog 1,5 jaar dan heb ik tijd en schakel ik ook over op bestrijding tegen die ganzen prijs per stuk! Ik neem de boer niet kwalijk dat ie nu geld verdient met onderploegen van stro, wat ook nog de structuur verbetert, naast de schamele opbrengst van de oogst zelf , een boer moet geld verdienen, das simpel. Alterra dus ook , das ook simpel.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.