Home

Nieuws 5 reacties

Mestverwerking komt in Brabant nauwelijks van de grond

Den Bosch - Mestverwerking komt nauwelijks van de grond in Noord-Brabant terwijl deze regio de grootste bijdrage moet leveren om de komende jaren van het nationale mestoverschot af te komen. ZLTO maakt zich zorgen of veehouders in het Zuiden wel kunnen voldoen aan de landelijke gestelde norm voor mestverwerking.

Volgens ZLTO-bestuurder Herman van Ham geeft de provincie in de uitvoering van haar beleid onvoldoende ruimte aan mestverwerking. Gemiddeld zijn initiatiefnemers van mestverwerkingsprojecten vijf jaar bezig om de vergunningen rond te krijgen. Van Ham zegt dat het onduidelijk is of veehouders op termijn wel voldoende de mogelijkheid krijgen om aan hun mestverwerkingsplicht te voldoen. In de regio Zuid moet dit jaar 50 procent worden verwerkt. Staatssecretaris Dijksma wil de verwerkingspercentages de komende jaren verder verhogen om in 2017 af te zijn van het mestoverschot.

De provincie constateert dat de vergunningverlening door gemeenten uiterst moeizaam verloopt en zegt niet te weten waar dat aan ligt. In het belangrijkste vergunningsinstrument dat de provincie dit voorjaar invoerde - de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) - is mestverwerking niet opgenomen. Via de BZV moeten boeren die willen uitbreiden voldoende punten scoren om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning.

Inmiddels is een nieuwe versie - BZV 1.1- in de maak. Deze bevat meer volksgezondheidsaspecten en de thema's energie en brandveiligheid zijn uitgebreid. Alleen mestverwerking is ook in de nieuwe versie niet opgenomen omdat geen overeenstemming kan worden bereikt tussen ZLTO en natuur- en gezondheidsorganisaties en burgers die mestverwerking associëren met ruimte voor meer vee. Eind januari organiseert de provincie een tweedaagse bijeenkomst om met diverse partijen verder te praten over mest.

Laatste reacties

 • John*

  separeren op boerderij, dikke fractie op export, geen ingewikkelde installaties nodig met moeilijke vergunningen en fosfaatprobleem is opgelost. Doordat er in de dunne veel minder zit blijven er meer kuubs dichtbij en wordt er flink bespaard op transport.

 • Buitenlui

  Zeg nu eens eerlijk, welke boer wil een halve hectare 'onland' beschikbaar stellen voor een in coöperatie opgerichte mestfabriek bij zijn huis?
  Niemand toch zeker? We helpen elkaar toch niet meer?

  Boeren is ieder voor zich en God voor ons allen!

 • j.verstraten1

  john, vanuit mestproducent geredeneerd en korte termijn heb je gelijk, voor de lange termijn is gebruik dunne fractie doodlopend spoor voor opbrengst, bodemkwaliteit en milieu doelen, op proefbedrijf Vredepeel reeds aangetoond.
  Dus wel ingewikkelde installaties nodig willen wij het aantal dieren in de regio handhaven en kringloop sluiten.
  Het probleem zit niet zozeer in locatie jolzwe, maar in het verkrijgen van vergunningen en ambitie van ondernemers die door jarenlange trajecten en wispelturige regels ontmoedigd worden.

 • Burnetti

  J.verstraten1: en vergunningen die worden afgegeven zijn lek en stranden bij de Raad van Strate, zie Hofskamp Oost, Varsseveld. Fout van het ondernemend collectief en haar adviseurs.

  John: met je eens dat de oplossing het dichtst bij de productie moet zijn. Hoogfrequent mesttransport geeft lokaal ernstige verkeersdrukte en onveiligheid. Hoeveel incidenten zijn er niet tijdens de oogst met maiskneuzers op de weg? Dat neemt toe bij hoogfrequent mesttransport omwille van verse mest voor vergisting. Oplossing is ringleiding zoals in Groenlo. Goede lange termijnoplossing, hoge investering.

 • John*

  Dunne fractie is een super product om gras te laten groeien. dunne fractie lokaal naar de rundveehouders zodat zei vooruit kunnen zonder stikstofkunstmest. rundveemest en dikke fractie uit varkensmest gebruiken voor akkerland en dus ook mais.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.