Home

Nieuws 4 reacties

Mestproductie 2014 hoger, vooral door melkvee

Den Haag – In 2014 steeg de stikstofproductie van de Nederlandse veestapel van 472,7 naar 479,6 miljoen kilo. De fosfaatproductie steeg van 165,6 naar 168,0 miljoen kilo. De hogere fosfaatproductie (2,4 miljoen kilo) komt vooral voor rekening van de gegroeide melkveestapel die 1,7 miljoen kilo fosfaat meer produceerde.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers over de mestproductie 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze cijfers komen alleen de veranderingen in de veestapel op basis van de Landbouwtelling tot uitdrukking en is gerekend met fosfaatcijfers per dier uit 2013.

De groei van de fosfaatproductie van melkvee is voor iets meer dan de helft afkomstig van jongvee. Het melkjongvee produceerde 20,7 miljoen kilo fosfaat, dat is 0,9 miljoen meer dan in 2013. Melk- en kalfkoeien produceerden 61,6 miljoen kilo, een stijging van 0,8 miljoen kilo. De fosfaatproductie van melkvee groeide het hardst in Noord- en Oost-Nederland, in deze regio's steeg de fosfaatproductie met respectievelijk 0,54 en 0,55 miljoen kilo.

Het aantal vleesvarkens is licht gedaald, de fosfaatproductie van de totale varkensstapel daalde met 0,3 miljoen kilo naar 39,3 miljoen kilo fosfaat. Van die daling komt de helft voor rekening van Oost-Nederland.

De pluimveestapel groeide daarentegen wel. Het aantal kippen steeg volgens de CBS-cijfers met ruim 5 miljoen. De fosfaatproductie van pluimvee steeg van 27,2 naar 28,3 miljoen kilo, dat is een toename van 1,1 miljoen.

Op basis van de voorlopige cijfers steeg de fosfaatproductie door schapen en geiten met 0,1 miljoen naar 4,2 miljoen kilo in 2014. De fosfaatproductie van paarden en pony's daalt daarentegen met 0,1 miljoen en komt uit op 2,3 miljoen. 
De totale fosfaatproductie van 168 miljoen zit nog ruim onder het totale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo dat is afgesproken met de Europese Commissie. De melkveehouderij kruipt wel richting het binnen de sector zelf afgesproken fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat.

Voorlopige cijfers

In deze cijfers is nog niet het effect van bijvoorbeeld het voerspoor in het jaar 2014 verwerkt. De gehanteerde cijfers voor fosfaatproductie per dier waren juist in de melkveehouderij in 2013 hoger dan in 2012. Zo bedroeg de gemiddelde fosfaatproductie per melkkoe in 39,2 kilo fosfaat in 2013, in 2012 was dat 38,4 kilo fosfaat. 
In het tweede kwartaal van dit jaar volgt een bijstelling op basis van voerverbruik, voersamenstelling en de vastlegging van mineralen in dierlijke producten.

Laatste reacties

 • koestal

  De stikstofproductie van het verkeer is ook flink toegenomen

 • EMERGO!

  Waarom moeten we dan die voorraden doorgeven, als ze het toch al zo goed weten?

 • w v gemert

  Meer jongvee in 2014 levert meer rundvee op in 2015, de kans op overschrijding van de maximale fosfaat productie voor de rundveehouderij 84,9 miljoen kg begint wel reëel te worden.

 • joohoo

  Dijksma wil dierrechten ! Door de grondgebondenheid niet in te perken , kan ze straks zeggen het is jullie eigen schuld. Trouwens grondgebonden ?.De melkveehouderij is gewoon een intensieve sector!

Of registreer je om te kunnen reageren.