Home

Nieuws

Landinrichting behouden in wet

Den Haag - De landinrichting moet blijvend geregeld worden in de wet. Het instrument is te belangrijk om met de invoering van de nieuwe Omgevingswet te laten vervallen. Dat blijkt uit een evaluatie van de landinrichting die onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR in samenwerking met het INstituut voor Agrarisch Recht heeft gemaakt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en minister Melanie Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)willen de aanbevelingen van de deskundige betrekken bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een en ander moet worden geregeld in een zogenoemde aanvullingswet, waarin ook de onteigeningswet, het voorkeursrecht van de gemeenten worden geregeld.

Uit de evaluatie blijkt dat de populariteit van de landinrichting niet groot is. Dat heeft te maken met de ingewikkeldheid van de landinrichting, het langdurige proces en de kosten ervan. Agrarisch grondeigenaren staan lang niet altijd te juichen bij de veranderingen die met behulp van landinrichting kunnen worden doorgevoerd. Daar staat tegenover dat vanwege het belang dat de provincies hebben bij veranderingen in de inrichting van het gebied er ook geld voor kan worden uitgetrokken.

Hoewel het instrument van landinrichting steeds minder wordt toegepast, kan het nog wel van waarde zijn en biedt het meer mogelijkheden dan aan de ene kant de vrijwillige kavelruil of  aan de andere kant de onteigening.

Of registreer je om te kunnen reageren.