Home

Nieuws 1 reactie

LTO-leden mogen cafetaria-regeling gebruiken bij seizoensarbeid

Den Haag – LTO Nederland heeft een akkoord bereikt met de Belastingdienst over het toepassen van de zogenoemde 'cafetaria-regeling' voor leden die seizoensarbeiders in dienst hebben.

Het gaat hierbij om het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten, die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken (seizoensarbeid). Onder meerkosten vallen reiskosten, huisvestingskosten en extra kosten voor levensonderhoud.

De gunstigere regeling geldt alleen voor leden van LTO die eind 2014 geregistreerd stonden als lid.

De cafetariaregeling kan voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijke voordelen opleveren. Zo kunnen extra kosten die worden gemaakt voor huisvesting in Nederland net als voorheen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met overuren. Dit geldt ook voor hogere kosten van levensonderhoud in Nederland en reiskosten van het thuisland naar Nederland en terug.

Werkgevers hoeven zo minder sociale premies en belastingen te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren en houdt derhalve netto meer over. Het voordeel kan oplopen tot 10 procent van de totale loonkosten.

Deze afspraken gelden tot en met 31 december 2016

Eén reactie

  • jan007

    Heeft de lto nog leden met seizoensarbeiders? Lto zet zich toch voornamelijk in voor de melkveehouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.