Home

Nieuws

Klachtenloket rentederivaten maandag open

Amsterdam - Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, krijgen vanaf maandag een nieuwe mogelijkheid om hun zaak te laten toetsen. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent dan op verzoek van de banken hiervoor een tijdelijk loket.

Het nieuwe loket staat open voor kleinere mkb'ers die voor een gang naar de rechter mogelijk een drempel ervaren, liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) eerder weten. Banken hangen mogelijk massaclaims boven het hoofd voor de verkoop van de omstreden rentederivaten. Ze vinden echter dat de aansprakelijkheid van problemen per geval moet worden voorgelegd. En dat kan volgens hen goed bij het Kifid.

Het klachteninstituut behandelt alleen klachten waarvan de claim niet hoger is dan €1 miljoen. De uitspraken zijn bindend.

De banken dragen de kosten van het loket. Wel wordt ondernemers een bijdrage gevraagd in de kosten voor de behandeling van het geschil. Wie in het gelijk wordt gesteld, krijgt deze kosten weer terug.

De problemen gaan over de verkoop van zogeheten renteswaps. Dat zijn financiële producten om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'. Als de rente boven de afgesproken rentestand uitkomt, betaalt de bank het verschil aan het bedrijf terug. Maar omdat de rente nu heel laag is, hebben veel van deze producten een negatieve waarde, waardoor ondernemers volgens claimstichtingen in financiële problemen komen.

Banken hebben ongeveer 17.000 rentederivaten uitstaan bij mkb'ers.

Of registreer je om te kunnen reageren.