Home

Nieuws

Iedereen mag commentaar geven op PAS

Den Haag - Iedereen mag commentaar leveren op het Ontwerp Programma Aanpak Stikstof. De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, is niet beperkt tot belanghebbenden. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken in een rectificatie op de eerste kennisgeving over de terinzagelegging laten weten.

Aanvankelijk meldde het ministerie dat alleen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar konden maken. Volgens een woordvoerder heeft het ministerie zich aanvankelijk vergist. In de verduidelijking zegt het ministerie ook dat niet alleen de mogelijkheid bestaat om in te spreken op het ontwerpprogramma, maar ook op de plan-milieu-effectrapportage en de gebiedsanalyses. De stukken behoren bij plannen van het ministerie en de provincies om de vergunningverlening los te trekken voor bedrijvigheid rond natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Tegelijk met de terinzagelegging van de gebiedsplannen en het ontwerpprogramma is ook een ministeriële regeling bekendgemaakt.

De inspraaktermijn loopt tot en met 20 februari.

Of registreer je om te kunnen reageren.