Home

Nieuws

Groen onderwijs groeit door

Ede - Het totaal aantal BOL-leerlingen op het mbo-groen stijgt met 4,4 procent. Binnen het mbo-groen vindt er een duidelijke verschuiving plaats naar de hogere niveaus 3 en 4.

Waar in 2012 nog 32 procent een opleiding volgde aan één van de AOC's op niveau 1 of 2, is dat in 2014 nog maar 24 procent. Dat blijkt uit de nieuwe onderwijscijfers.

Bij de BBL-opleidingen lopen de leerlingenaantallen flink terug. Het aantal groene studenten dat een BBL-opleiding volgt, nam af met ruim 32 procent. De daling onder BBL-leerlingen is zichtbaar in alle sectoren en laat zich verklaren door de recessie. Het mbo-groen telde in verhouding veel BBL-leerlingen. In 2012 volgde 36 procent van de mbo-groeners een BBL-opleiding, nu is dat nog maar 23 procent. Het percentage BBL'ers in het groen is nu nagenoeg gelijk aan het overige mbo.

Het vmbo-groen groeit gestaag door, de AOC's tellen bijna 4 procent meer vmbo-leerlingen dan vorig jaar. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. BOL betekent Beroeps Opleidende Leerweg.

Of registreer je om te kunnen reageren.