Home

Nieuws

Geen extra muizenmeldpunt

Den Haag - Er komt geen meldpunt muizen op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

LTO Noord heeft een eigen meldpunt ingesteld en de provincie Friesland taxeert de schade. Een apart muizenmeldpunt op RVO.nl is niet nodig, vindt Dijksma.

De staatssecretaris spreekt tegen dat de muizenplaag is veroorzaakt door de peil verlaging van het grondwater. "De lage grondwaterstand is wel gunstig voor de muizen, zegt de staatssecretaris, maar "het gaat te ver om de huidige muizenplaag geheel toe te schrijven aan de lagere grondwaterstanden. Een belangrijke reden voor de huidige muizenplaag zijn de gunstige weersomstandigheden in 2014. Ook het feit of bestrijdingsmaatregelen zijn getroffen speelt hierbij een rol", aldus Dijksma.

Het probleem had kunnen worden voorkomen, als in 2013 of in de eerste helft van 2014 al bestrijdingsmaatregelen waren genomen, zegt Dijksma. Zij wil nagaan of er op zeer korte termijn mogelijkheden zijn om binnen de regels voor de derogatie een aanpassing van het bouwplan te maken, gericht op de snelle oogst van ruwvoer. De staatssecretaris denkt daarbij aan de teelt van bijvoorbeeld rogge of tarwe als dekvrucht.

Als het aandeel blijvend grasland daalt, zullen de nu getroffen boeren niet worden uitgezonderd van een herinzaaiplicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.