Home

Nieuws 6 reacties

Dronten kijkt naar bouwblok van 3,5 hectare

Dronten - De gemeente Dronten wil onder voorwaarden landbouwbedrijven de mogelijkheid geven het bouwblok te vergroten van 2,5 naar maximaal 3,5 hectare. Dat meldt dagblad De Stentor.

Voorwaarde is wel dat de uitbreiding niet gepaard gaat met een toename van de uitstoot van stikstof. Ook is complete 'verstening' van het grotere bouwblok niet toegestaan. Elke aanvraag wordt daarop apart beoordeeld. De gemeenteraad dient zich binnenkort over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders uit te spreken.

Met deze regeling wil de Flevolandse gemeente een oplossing bieden voor ongeveer twintig agrarische bedrijven die nu niet mogen uitbreiden in afwachting van de nieuwe landelijk Programmatische Aanpak Stikstof. De getroffen akkerbouw- en fruitteeltbedrijven kunnen alleen uitbreiden als het bestemmingsplan buitengebied wordt aangepast en dat proces is vertraagd omdat er onzekerheid is over de PAS.

Het college wil met deze maatregel bedrijven de ruimte bieden om hun bouwblok tot 2,5 hectare te doen groeien. Dat kan door middel van een verkorte procedure binnen het herziene bestemmingsplan. Ook veehouderijbedrijven kunnen hun bouwblok uitbreiden. Maar dan moet voor elke aanvraag wel het bestaande bestemmingsplan worden aangepast. Dat duurt langer. Een uitbreiding van het bouwblok tot 3,5 hectare is geen algemene regeling, dat kan alleen via een maatwerkplan voor een individueel bedrijf worden opgesteld.

Laatste reacties

 • CLM Culemborg

  Vreemd verhaal: 'Met deze regeling wil de Flevolandse gemeente een oplossing bieden voor ongeveer twintig agrarische bedrijven die nu niet mogen uitbreiden in afwachting van de nieuwe landelijk Programmatische Aanpak Stikstof. De getroffen akkerbouw- en fruitteeltbedrijven kunnen alleen uitbreiden als het bestemmingsplan buitengebied wordt aangepast en dat proces is vertraagd omdat er onzekerheid is over de PAS.'

  Een 20-tal akkerbouw- en fruitteelt bedrijven kunnen niet uitbreiden vanwege onzekerheid mbt de PAS en een groter bouwblok is de oplossing....

 • agratax2

  Iedere aanvraag individueel beschouwen. Betekent dit dat er per aanvraag al dan niet goedkeuring kan worden gegeven op individuele gronden? Dit werkt willekeur in de hand of anders gezegd; 'De deur gaat open voor frauduleus handelen'. Dit zouden we in Flevoland niet moeten willen.

 • cornelis 22

  Is de wet niet voor iedereen gelijk meer ? Gaan we ook idividueel bekijken hoeveel belasting iemand moet betalen ?

 • alco1

  Ik denk dat het nog niet zo verkeerd is.
  Elke uitbreiding wordt dan getoetst naar de omgeving en ligging en dit kan niet beter dan door gemeenten ipv. algemene regels.

 • ...............

  Heeft dit te maken met een fouragehandelaar die weer begonnen is?

 • We moeten meer en meer naar een overheid die met de moderne bedrijven meedenkt en kijkt wat er individueel mogelijk is, binnen de wettelijke grenzen uiteraard. Het beperkte denken wat er nu nog vaak is bij de ambtenaren remt het ondernemerschap. Het moet maatwerk worden en niet alleen maar kijken wat niet kan. En waarom zou uitbreiding meteen fraude opleveren?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.