AlgemeenNieuws

Dijksma wil provincies blijven steunen bij extra eisen veehouderij

Den Haag – De uitspraak van de Raad van State over het stellen van extra eisen aan veehouderijbedrijven door provincies, kan consequenties hebben voor de ruimte die provincies hebben om extra eisen te stellen. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken tijdens een debat in de Tweede Kamer over grootschalige intensieve veehouderij.

De Raad van State (RvS) deed vorige week uitspraak over een bestemmingsplanwijziging van de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden. Hierin oordeelde de RvS dat gemeenten en provincies het ruimtelijk beleid niet mogen gebruiken om landbouwbedrijven extra regels op te leggen. Alleen ruimte-gerelateerde eisen mogen worden opgenomen in een provinciale verordening ruimte of een gemeentelijk bestemmingsplan. Regels voor diergezondheid, dierenwelzijn, brandveiligheid en fijnstof horen niet in het ruimtebeleid, aldus de RvS.

Staatssecretaris Dijksma juicht juist toe dat provincies hun verantwoordelijkheid nemen. Het kabinet wil vanuit de landelijke overheid provincies steunen in hun pogingen om eisen te stellen aan veehouderijbedrijven, om daarmee het maatschappelijk draagvlak voor de bedrijven te vergroten. “Mede daarom werkt het kabinet op verzoek van de provincie Noord-Brabant aan een experimenteerbepaling in de Crisis- en Herstelwet, die het voor provincies mogelijk maakt om wel extra eisen te stellen”, aldus Dijksma. De AMvB die dit moet regelen, ligt ter beoordeling bij de Raad van State. De verwachting is dat deze voor de zomer in werking zal kunnen treden.

De regeling, die onder het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu valt, maakt het voor bestaande bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, mogelijk om maatwerkvoorschriften op te stellen voor geur en fijnstof, vanwege de leefomgevingskwaliteit en volksgezondheid in het gebied. “Daarnaast wordt gewerkt aan het verbreden van de reikwijdte van de Brabantse verordening ruimte. Dit betekent dat Noord-Brabant bij de afweging over ruimtelijke besluiten rekening kan houden met inspanningen van veehouders op andere terreinen, zoals dierenwelzijn en diergeneesmiddelen, ter bevordering van een meer duurzame veehouderij”, legt Dijksma uit.

Samen met het wetsvoorstel waarin de omvang van veehouderijbedrijven kan worden beperkt als ze nadelige effecten hebben voor de volksgezondheid, zijn dit de twee routes waarlangs het kabinet grootschalige veehouderijbedrijven en verdere industrialisering van de intensieve veehouderij tegengaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer benadrukte tijdens een dertigledendebat over het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst dat ze geen megastallen meer wil en dat ze tegen een Grubbenvorst 2 of 3 is.

Beheer
WP Admin