Home

Nieuws 7 reacties

Dijksma onderzoekt effect zwavelhoudende meststoffen

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken gaat kijken of het nodig is om verdere eisen te stellen aan het gebruik van zwavelhoudende meststoffen. Ze gaat hiervoor in overleg met de sector en de Commissie Deskundigen meststoffenwet (CDM).

Aanleiding is een onderzoek van CDM naar de gevolgen van bemesting met zwavelhoudende meststoffen. Dit wordt in sommige regio's gedaan met gips of spuiwater uit luchtwassers. Ook wordt drijfmest wel eens aangezuurd met zwavelzuur, omdat dit leidt tot vermindering van de ammoniakemissie.

Op dit moment leidt de bemesting met zwavelhoudende meststoffen nog niet tot milieuproblemen. Als de meststoffen meer gebruikt gaan worden, kan dit wel tot milieuproblemen leiden, vanwege de verhoogde uitspoeling. Zo kan sulfaat onder zuurstofloze omstandigheden veranderen in het voor waterplanten giftige sulfide.
CDM adviseert om meer voorlichting te geven over bemesting met zwavelhoudende meststoffen en om bodemverbetering toe te passen met andere producten dan gips. Daarnaast adviseert de commissie om normen te stellen voor zwavelgift als het aanzuren van mest met zwavelzuur officieel erkend wordt als emissiearme techniek.

Laatste reacties

 • agratax2

  Hopelijk laat de staatssecretaris ook onderzoeken waar de optimale Zwavel gift ligt om tot de beste en gezondste groei van de gewassen te komen. Gerzonde sterke planten hebben minder last van insecten, schimmels en ziekte.

 • vanmeertrading

  Zoals al heel lang bekend is zwavel een element wat nodig is voor vele gewassen. Door de steeds lagere depositie nemen de zwavelgehaltes af in de meeste gronden. Vooral voor dit fenomeen is het al belangrijk om zwavelhoudende bemesting toe te passen. Overig is dit niet iets van de laatste tijd, maar ook vroeger werden al zwavelhoudende bemestingen uitgevoerd. Dus mevrouw Dijksma en CDM, kijk inderdaad naar de landbouwkundige behoeftes mbt zwavel voor er weer een nutteloos verbod of begrenzing komt waar vervolgens ook weer controles en papieren aan vuil worden gemaakt.

 • gjcamps

  Weet Dijksma dan niet dat je bij een bemestingsonderzoek ook het advies voor Zwavel krijgt? Het is een belangrijk sporen element en 1x in 4-5 jaar bemesten met spuiwater is prima. Vraag is welke werkgroep nu weer enkele miljoenen belastingsgeld mag verbrassen voor iets wat al bekend is. Werkverschaffing of onkunde?

 • putten

  dit wordt gedaan door ambtenaren die zo elkaar bezig houden en een baangarantie hebben.

 • ...............

  Laatste regel van het onderzoeksrapport: Vervolgonderzoek is noodzakelijk.

 • gjcamps

  Onderzoek nodig om ook zwavel gift aan regels te onderwerpen. De grond is te duur om deze met overmatige spuiwater zwavel te verzieken.

 • Marco22

  Met de zelfde reden kan men onderzoeken of stikstof en fosfaat nodig is voor bemesting. Hoe houden wij de RIVM en Wur aan het werk.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.