Home

Nieuws 11 reacties

Brabant wil eigen veehouderijwet

Sint-Michelsgestel – Het provinciebestuur van Noord-Brabant gaat pleiten bij het kabinet voor een eigen wet die de verduurzaming van de Brabantse veehouderij mogelijk moet maken.

Brabant zal niet accepteren dat de transitie naar een duurzame veehouderij wordt geblokkeerd door één uitspraak van de rechter. Dat zegt Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant. Hij deed zijn uitspraak tijdens het slot van een tweedaags beraad van burgers, milieuorganisaties, gemeenten en agrariërs over de verduurzaming van de Brabantse agrofoodketen. Van de Donk doelt op de uitspraak van de Raad van State (RvS) vorige week. De RvS oordeelde dat gemeenten en provincies het ruimtebeleid niet mogen gebruiken om landbouwbedrijven extra regels op te leggen. Regels voor diergezondheid, dierenwelzijn, brandveiligheid en fijnstof horen niet thuis in het ruimtebeleid, aldus de hoogste rechter.

Van de Donk: "Brabant legt zich niet neer bij deze uitspraak van de RvS. We moeten manieren vinden om de transitie naar een duurzame veehouderij wettelijk te beschermen. We laten ons beleid niet meer van ons afnemen. Ik heb voldoende stof voor een interessant gesprek hierover met de premier."

Brabant wil een eigen wet à la de Rotterdamwet in 2005 die de stad moest helpen bij het reguleren van het aantal lage inkomens in stadswijken. Verantwoordelijk provinciebestuurder Yves de Boer: "Zo'n speciale wet hebben wij ook nodig. De huidige wet –en regelgeving remt de ontwikkeling van ons buitengebied. Brabant moet kunnen innoveren. Ik ga daarvoor pleiten bij staatssecretaris Sharon Dijksma."

Laatste reacties

 • w v gemert

  Ieder dorp een eigen veehouderijwet, en ieder dorp een eigen anti- provinciebestuurders wet.

 • anton1937

  Mijn provincie Brabant is hardleers en ongeloofelijk dom, dat doet mij als Brabander pijn. Ook de provincie moet wetgeving evenals alle burgers aanvaarden enuitvoeren. De BZV om de Brabantse veehouderij te reguleren is door de RVS afgeschoten,omdat er elementen in zijn opgenomen die strijdig zijn met wetgeving.De commissie BZV onder leiding van Van Doorn,die eerder directeur was bij VION en daar dit bedrijf naar de afgrond bracht.Had nooit een dergelijke commissie mogen leiden. Van de Donk en de Boer moeten wijzer zijn en hun te grote broek uittrekken en zich neerleggen bij uitspraken van de RVS.

 • info140

  En precies daarom was de rechter nodig: om Brabant te beschermen tegen politieke willekeur en oneigenlijk gebruik of zelfs misbruik van middelen en motivatie. Als een bestuurder niet begrijpt waar deze rechters hem op gewezen hebben, moet de Brabantse burger nog meer tegen hem beschermd worden. Wil hij ons rechtszekerheid afpakken?

 • anton1937

  Info 140, al jaren is bekend dat uitspraken van de RVS de leidraad is hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Het gezonde verstand is doorgeslagen bij de provincie. Het opleggen dat buurtbewoners betrokken moeten worden,indien een veehouder zijn bedrijf wil aanpassen gaat tegen Nederlandse en Europese wetgeving te ver. Het bevorderen van de beste milieu wordt bereikt door goed overleg tussen de overheid, ondernemers en burgers en niet door onzin kortzichtige provincie bestuurders.

 • j.verstraten1

  Het betrekken van buurtbewoners bij aanpassingen van je bedrijf is niet meer dan goed fatsoen. Zou je helemaal geen BzV voor nodig moeten hebben, zouden boeren uit zichzelf moeten doen.
  Had men dat in het verleden consequent gedaan, hadden we er vandaag veel beter voorgestaan.

 • zon

  Je hoeft maar 1 tegendraadse buur te hebben van de zovele en die gaat bepalen wat de boer mag doen?
  Dan ligt chantage op de loer.
  Daarom zijn er wettelijke regels om duidelijkheid te geven wat mag of niet.
  Brabant wil een ambtenaren met een leuk baantje die bijna geen verantwoordelijkheden hebben,laten bepalen of een ander een boterham mag verdienen ja of nee.
  Complete willekeur is het gevolg.
  Brabant wil buiten de wet werken.
  Waarom is er dan nog wetgeving?


 • Burnetti

  Methodisch overleg als veehouder met je buurt kan gewoon door het Beoordelingskader veehouderij en gezondheid toe te passen. Niets bovenwettelijke maar gewoon fatsoenlijk overleg met de kaarten op tafel tussen alle betrokkenen en belanghebbenden.

 • Jan van het Zand

  Het barst van de wetgeving om het milieu te sparen. Hierdoor zijn vele intensieve veehouderijen moeten stoppen, omdat ze ondanks enorme investeringen toch geen goede prijs kregen voor hun producten. Zij die het wel financieel konden bolwerken hebben hun bedrijf fors uitgebreid om bij de flinterdunne marge toch nog een inkomen te behouden.
  Intensieve veehouderijen zonder grond kregen, krijgen en zullen geen subsidie krijgen van de EU.
  De melkveehouderij in Nederland en EU gaat meer melk produceren vanaf april 2015. Alle hens aan dek. Het milieu in gedrang? Melkveewet, fosfaatreferentie, BZV, lokale melkveewet. Paniek.
  En dan te weten dat het gemiddelde melkveebedrijf (50 ha) in NL vanaf 2015 een slordige € 15.000 tot € 20.000 GLB-subsidie gaat ontvangen. Los van de voedselproductie, alleen maar omdat je grond bezit of in gebruik hebt als landbouwer. En is het financieel noodzakelijk om op het bezit/gebruik van grond een subsidie te geven? Moet toch ook uit de belastingpot betaald worden. En bij € 300 subsidie per ha met 15.000 kg melk per ha is dat toch ook € 0.02 per kg melk.

 • Jongman

  Brabant zoekt weer mazen in het net (wet) om zodoende de intentsieve veehouderij een hand boven het hoofd te houden. Dit zal zeker lukken! ZLTO heeft nog steeds de macht in Nederland over de dierhouderij

 • Ishtar

  Provincie Brabant gaat het nog lastig krijgen, immers volgens RvS mag dit niet volgens huidige wetten.
  Fijn dat boeren zich nu vasthouden aan democratische wetten, en de provincie in Brabant aanvallen.
  **
  Provincie moet zorgen dat wetten veranderen, zodat de RvS niet meer tot deze uitspraak komt.
  Ook moet provincie, elke vergunning van de laatse 40 jaar in Brabant kritisch bekijken.
  Immers in Zembla zagen we dat het meer voorkennis en luchtjes van curruptie had ism ZLTO.

  Elke vergunning dus bekijken,
  -wie heeft hem afgegeven.
  -is het volgens de regels gegaan.
  -familie banden ambtenaren bekijken.
  -soort van parlementaire provinciale enquete houden, zodat betsuurders onder ede kunnen worden gehoord.
  -dan kunnen we zien hoe de boeren sector in Brabant zich qua democratiache wetten heeft gehouden, waar ze nu achter verschuilen.
  -bij elke vergunning met een luchtje, vergunningen intrekken en koud saneren.

 • bankivahoen

  Blij dat je de agrarische sector een warm hart onder de riem steekt Jongman@. Leuk dat er ook nog zulke mensen zijn.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.