Home

Nieuws 26 reacties

Bom onder provinciaal beleid veehouderij

Den Haag - Gemeenten en provincies mogen het ruimtebeleid niet gebruiken om landbouwbedrijven extra regels op te leggen. Alleen ruimte-relevante eisen mogen worden opgenomen in een provinciale verordening ruimte of een gemeentelijke bestemmingsplan. Regels voor diergezondheid, dierenwelzijn, brandveiligheid en fijnstof horen niet thuis in het ruimtebeleid.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State (RvS) over een bestemmingsplanwijziging in de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor de juridische houdbaarheid van het Groninger Verdienmodel en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore.

De hoogste rechter oordeelde deze week dat de thema's ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof in het bestemmingsplan van de gemeente Reusel-De Mierden niet ruimtelijk relevant zijn en dus niet in het bestemmingsplan mogen worden opgenomen. De Brabantse gemeente zette alle 160 veehouderijbedrijven in 2012 op slot gezet en legde in het bestemmingsplan in 2013 vast dat alleen veehouderijbedrijven die voldoen aan de gemeentelijke Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) mogen uitbreiden. Reusel-De Mierden is één van de meest veedichte gebieden van Nederland. De gemeente heeft een varkensdichtheid van 20,5 varkens per inwoner, terwijl dat voor heel Nederland gemiddeld 0,8 varken per inwoner is.

GVM en BZV onder vuur

Deze uitspraak van de RvS heeft mogelijk grote gevolgen voor de juridische houdbaarheid van het Groninger Verdienmodel (GVM) en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV); provinciale beoordelingsinstrumenten voor veehouderijbedrijven waarin diverse niet-ruimtelijk relevante eisen zijn opgenomen. Ook Gelderland werkt aan een dergelijke duurzaamheidsmaatlat waarmee de provincie de ontwikkeling van de veehouderij wilt sturen.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde in de provincie Gelderland voor land- en tuinbouw en natuur en milieu, is niet verbaasd over de uitspraak van de RvS. "Dat sommige elementen en doelen moeilijk in ruimtelijk beleid op te nemen zijn, hebben we onderkend en daarom is onze omgevingsvisie ook nog niet volledig uitgewerkt. Doelen voor dierenwelzijn en volksgezondheid regelen via ruimtelijke ordeningsbeleid is heel lastig", aldus Van Dijk.

Brabant heeft vanaf het begin gezegd twijfel te hebben over de juridische houdbaarheid van de eigen ruimteregels waar onder de BZV en probeert via de landelijke overheid alsnog een fiat te krijgen. Dit wordt in het voorjaar verwacht.

Laatste reacties

 • joannes

  Eindelijk een serieuze kijk op regelingen. Lokaal en Provinciaal free-wielen is aan banden gelegd. Het is ook van de gekke dat een paar Politieke partijen een gehele bedrijfstak kunnen blokkeren omdat het economisch belang hen niet raakt, en ze alléén belang zien in het goedkoop Natuurparken confiskeren! Notabene op kosten van hardwerkende zuinige Boeren.

 • Burnetti

  Joannes stop toch eens met ontkennen van de impact van Q-koorts en geurhinder.

 • koestal

  Doorbraak in het gesjoemel met regels door de provincies en gemeentes

 • j.verstraten1

  vreugde duurde slechts half uurtje hoor:
  <>

 • Case1056

  Burnetti 22 jan Joannes stop toch eens met ontkennen van de impact van Q-koorts en geurhinder.
  Sorrij Burnetti ; Het is wel de WAARHEID, en die heeft voor jou een schel licht. Iedereen pretendeerd verstand van zaken te hebben waar ze niets mee te schaften hebben.
  Alleen echte boeren weten hoe de echte natuurwetten gelden, en niet zoals de meeste burgers denken door het zijn eigen (onkruid)gang te laten gaan.

 • Burnetti

  case1056: tussen 2006 en 2011 zijn 40.000 Nederlanders besmet met de Q-koorts bacterie uit de Brabants en Gelderse geitenhouderij. Aan de gevolgen zijn minstens 25 mensen overleden. Er zijn 3000 ernstig zieke Q-koortspatienten.

  Den Haag helpt provincie Brabant om de fouten op het ministerie van Landbouw in de Q-koortsaffaire in 2007-2010 te herstellen.

  Het is gewoonweg schandalig dat een adviseur van een geitenhouder in Januari 2015 niet weet welke maatregelen hij in de vergunningaanvraag moet opnemen om Q-koorts op een groeiend geitenbedrijven tegen te gaan. Dat is gewoon harde werkelijkheid waar ik mee werk, Case1056.

 • hmmk

  Burnetti het verhaal van de Q-koorts is een feit en heeft betrekking op geitenbedrijven. De overige argumenten die je aanvoert zijn onzin en niet op feiten gebaseerd.
  Daarom is het te gek voor woorden dat de provincie Brabant nu de Brabantse Zorgvuldigheidsscore hanteert en ook logisch dat de Raad van State hier niet in meegaat. Zelfs voor de bouw van een machineberging of hooi/stro-opslag wordt de BZV gehanteerd.
  Hopelijk wordt de landelijke verordening wel zo opgesteld dat deze op feiten is gebaseerd en niet op vage aannames welke de burgers in het buitengebied goed uitkomen.

 • koster

  weet je wat ik zo apart vindt in het Q-koorts verhaal, waarom zijn de boerengezinnen niet massaal ziek geworden?
  Verder ben ik blij met deze uitspraak. Sommige gemeentes toonden erg veel willekeur. Daar in tegen vind ik wel dat een gemeente, mits goed onderbouwd en met matiging, lokale regels mag opleggen. Als zo'n veedichte gemeente niet zo dol is op uitbreidingen, dan kan ik daar wat bij begrijpen.

 • info36

  Logische uitspraak. Zo'n uitspraak hoort in een democratie.

 • Burnetti

  @koster: over Q-koortspatienten door de abortusstormen in 2006-20010 zijn een paar boeken geschreven oa. Door de GD. Hier komt ook een zieke geitenhouder aan het woord.
  Onwetendheid, gebrek aan begrip en nalatig van het ministerie van landbouw zijn de kernwoorden.
  De Coxiella Burnetii stam in Brabant en Limburg was een bijzondere.
  De vraag is hoeveel agrariërs in het gebied de ziekte doormaakten. Het lopend onderzoek zal het aantal aantonen dit jaar. Hou je vast!

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • fran73

  De weergave in de Boerderij is niet compleet vanuit het perspectief van de provincie Noord-Brabant:

  Er wordt link gelegd tussen de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) en de uitspraak van de Raad van State over de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij). De rechter vindt het niet aanvaardbaar dat via de MDV niet-ruimtelijke en te gedetailleerde eisen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook in de BZV zijn gedetailleerde en niet-ruimtelijke aspecten opgenomen, maar de BZV werkt op een belangrijk punt wezenlijk anders dan de MDV:
  • In de MDV moet er op ieder onderdeel, dus ook energie en dierenwelzijn, een bepaalde minimumscore gehaald worden. Ofwel: de MDV legt daarmee gedetailleerde verplichtingen op ten aanzien van niet-ruimtelijke aspecten. Door de MDV voor te schrijven bevat het bestemmingsplan van de gemeente Reusel de Mierden dus ook die gedetailleerde verplichtingen.
  • In de BZV is het niet verplicht om op alle aspecten een minimum score te halen. De vereiste scores gelden het totaal van de gezamenlijke aspecten en van de gezamenlijke certificaten. Het is dus niet verplicht om ook op ruimtelijk niet-relevante aspecten te scoren. Deze worden dus niet verplicht opgelegd als de BZV in een bestemmingsplan wordt verwerkt.

  De provincie Noord-Brabant heeft al bij de vaststelling van de BZV onderkend dat de rechter sommige aspecten van de BZV als niet ruimtelijk relevant kan beschouwen.

  Floris Ran, woordvoerder Gedeputeerde Staten Noord-Brabant

 • cocoma

  Burnetti en fran73, geef eens wat tips hoe een veehouderij bijv wat betreft ziekten die ook de mens zouden kunnen treffen naar de toekomst toe veiliger en beter kan functioneren.

 • alco1

  't Is een warboel.

 • fran73

  @cocoma: op ruimtelijkeplannen.brabant.nl vindt u de BZV 1.1. Daarbij zijn een aantal documenten opgenomen die aangeven hoe een veehouder (in Brabant) kan scoren op het onderdeel gezondheid.

 • zon

  Dit soort zaken moeten niet door een gemeente ambtenaar geregeld worden,dan krijg je veel ongelijkheid tussen de regels van de gemeenten en concurrentievervalsing door extra regels(kosten)bij de ene gemeente en voordeel bij een gemeente die iets meer pro boer is.

 • Mozes

  Verschil tussen gemeentes is goed te verdedigen @zon. Het is begrijpelijk dat gemeentes met hoge veedichtheid hogere eisen stellen dan gemeentes met lagere veedichtheid.

 • trijnie

  Mensen die de q-koorts-misere durven te ontkennen of te bagateliseren stoppen hun kop in het zand omdat ze niet willen weten en niet willen toegeven dat veel mensen, ook boeren voor hun leven kapot zijn gemaakt door deze ziekte veroorzaakt door geiten en een overheid die niet optrad.

  De bedrijven werden gecompenseerd; de burgers hadden het nakijken. Schrijnende gevallen van mensen die niet meer konden werkennenmafgekeurd werden, hun huis niet meer konden betalen, enzovoort. Lees er dan eens over.

 • trijnie

  Mensen die de q-koorts-misere durven te ontkennen of te bagateliseren stoppen hun kop in het zand omdat ze niet willen weten en niet willen toegeven dat veel mensen, ook boeren voor hun leven kapot zijn gemaakt door deze ziekte veroorzaakt door geiten en een overheid die niet optrad.

  De bedrijven werden gecompenseerd; de burgers hadden het nakijken. Schrijnende gevallen van mensen die niet meer konden werkennenmafgekeurd werden, hun huis niet meer konden betalen, enzovoort. Lees er dan eens over.

 • trijnie

  Mensen die de q-koorts-misere durven te ontkennen of te bagateliseren stoppen hun kop in het zand omdat ze niet willen weten en niet willen toegeven dat veel mensen, ook boeren voor hun leven kapot zijn gemaakt door deze ziekte veroorzaakt door geiten en een overheid die niet optrad.

  De bedrijven werden gecompenseerd; de burgers hadden het nakijken. Schrijnende gevallen van mensen die niet meer konden werkennenmafgekeurd werden, hun huis niet meer konden betalen, enzovoort. Lees er dan eens over.

 • toin

  Ik denk dat er veel mis verstande en ontketend hedden zijn bij jullie over q koorts en dat jullie discussie noch kant of wal raakt.

 • toin

  En trijnie er is geen bedrijf gecompenseerd voor de geleede schade enkel zijn de geitevergoed die geruimt zijn vaak de gezonde dit omdat de geite van de overheid niet getest mogen worde wat mogelijk is voor €2 pergeit en 90% sluitend is als dit op het juiste moment plaats vind. ( overige schade: melk derving. Omzet aanwas, enting, ect)

 • jan doedel

  Trijnie weet je wel dat mensen ook qkoorts kunnen krijgen van huisdieren dus het is een beetje kortzichtig om de geitenboeren de schuld te geven .Misschien hebben ze het wel van jouw kat gekregen

 • jan doedel

  Trijnie weet je wel dat mensen ook qkoorts kunnen krijgen van huisdieren dus het is een beetje kortzichtig om de geitenboeren de schuld te geven .Misschien hebben ze het wel van jouw kat gekregen

 • koestal

  Alsof de geitenboeren de Qkoorts hebben bedacht of hebben uitgevonden.Die hebben ook al genoeg ellende gehad .

 • Burnetti

  @koestal, al vanaf 2006 wordt de impact van Q-koorts afkomstig van de geitenhouderij in Nederland ontkend en doodgezwegen door overheid en belangenorganisaties. We kijken gezellig naar geitenhouders op BzV.

  Het was een trieste periode voor de veehouderij maar nog meer voor mensen die dierbare verloren aan de ziekte of arbeidsongeschikt raakten door de besmetting met de bacterie. Burgers en boeren!
  Voor Q-koortspatienten is er geen calamiteitenfonds. Voor veehouders wel.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.