Home

Nieuws

Bij strikte noodzaak SDE+-budget naar buitenland

Den Haag – Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil geen SDE+-subsidie investeren in buitenlandse energieprojecten voordat is gebleken dat dit onvermijdelijk is om de doelstellingen voor duurzame energie te halen. Hij zal eventueel inzetten van budget uit de Subsidieregeling Duurzame Energie SDE+ voor buitenlandse projecten ook eerst voorleggen aan de Tweede Kamer.

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In 2016 wordt de voortgang van het behalen van de doelen voor 2020 en 2023 geëvalueerd en kan besloten worden tot het nemen van aanvullende maatregelen als de resultaten blijken tegen te vallen.

In het Energieakkoord en in Europese afspraken is opgenomen dat de doelstellingen van duurzame energie, 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023, gehaald moeten worden. De Europese Commissie let erop dat lidstaten alle mogelijkheden inzetten om hun doelstelling te halen. Wanneer lidstaten hun doel niet halen en geen gebruik hebben gemaakt van (internationale) samenwerkingsmechanismen terwijl ze dat wel hadden kunnen doen, zullen ze daarop worden aangesproken. Daarbij kan de Commissie een sanctie opleggen voor het niet voldoen aan de doelstelling.

Om gebruik van het budget van de SDE+-regeling voor buitenlandse projecten mogelijk te maken, wordt de regeling hier nu al op aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.