Home

Nieuws 6 reacties

'Agrarisch ondernemers gaan 2015 positief in'

Arnhem - Nederlandse boeren geven 2014 financieel gezien een cijfer 6,9. 36 procent geeft een 8 of hoger. Ruim 40 procent van de agrarisch ondernemers wil in 2015 gaan investeren of uitbreiden. Dat blijkt uit de jaarlijkse ondernemersenquête van Flynth waar 325 agrarisch ondernemers aan mee hebben gedaan.

88 procent van de respondenten geeft het financiële resultaat in 2014 een voldoende. In 2013 gaven agrarisch ondernemers gemiddeld een 7,1 en in 2012 een 6,4. Boeren zijn tevreden over de balans tussen werk en privé, dit punt scoort al jaren een 6,7. Wel ervaart twee derde nadelige gevolgen van de internationale crisis met Rusland.
Ruim de helft van de veehouders heeft berekend dat zij een mestoverschot hebben in 2015. Van de veehouders met een overschot verwacht een derde dit in de omgeving te kunnen afzetten. Een derde weet nog niet hoe zij aan de verwerkingsplicht gaat voldoen. Bij de melkveehouders is deelname aan BEX hoog met 77 procent. Twee derde van de melkveehouders wil volgend jaar meedoen aan de KringloopWijzer.
Akkerbouwers gaan minder suikerbieten en mais verbouwen, en meer granen en aardappelen. Een op de vijf akkerbouwers wil gaan samenwerken met melkveehouders. Eén op de zes varkenshouders wil uitbreiden, met name in de vleesvarkens en ongeveer twee derde verwacht hetzelfde resultaat als in 2014. Twee derde van de melkveehouders wil de melkproductie uitbreiden in 2015, met gemiddeld 16 procent.

Volgens 11 procent van de deelnemers heeft de overheid voldoende gedaan om het economisch herstel te stimuleren. Het kabinet Rutte krijgt een 5,2 (in 2011 was dit een 6,5, en in 2012 en 2013 een 4,8). Een derde van de ondernemers vindt een praktisch uitvoerbaar mestbeleid de belangrijkste prioriteit voor het kabinet. Het vertrouwen in het Ministerie van Economische Zaken daalt, 33 procent vindt dat het ministerie geen goede maatregelen neemt, in 2013 was dit 28 procent.

Het nieuwe Gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid (GLB) van de EU leidt tot nieuwe betalingsrechten. Dit betekent voor veel ondernemers een daling van inkomsten. Toch verwacht slechts één op de vijf ondernemers problemen met financieringen (in 2013 was dat 23 procent, in 2012 27 procent). Ruim 40 procent wil in 2015 zelfs investeren of uitbreiden. Vooral investeren in efficiency (61 procent) en kennis (55 procent) biedt kansen volgens de ondernemers.

Laatste reacties

 • info36

  Meer aardappelen? Slim bezig.

 • KUUS

  Meer vleesvarkens? Slim bezig.

 • koestal

  Meer melk? Slim bezig

 • Zuperboer

  Meer agrarische boekhoudingen? Slim bezig.

 • tinus888

  willen ze meedoen met kringloopwijzer of moeten?
  willen ze minder suikerbieten of moeten ?

 • maiskolf

  minder mais ?slim bezig

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.