Home

Nieuws 2 reacties

Aantal muskusratvangsten gedaald

Den Haag – In 2014 zijn circa 94.000 muskusratten gevangen, 3 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal gevangen beverratten verdubbelde daarentegen tot ruim 1.000.

Dat meldt de Unie van Waterschappen. Ruim 50 procent van de muskusratten zijn gevangen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel – waar de bestrijding meer grip krijgt op de populatie.
De vangsten van beverratten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland. Zo'n 85 procent van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 kilometer langs de Duitse grens. De toename van het aantal vangsten van beverratten wordt door de Unie toegeschreven aan de extreem zachte winter van 2013/2014, die maakte dat vrij veel beesten de winter overleefden.
De beverrat is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika en heeft in Europa 's winters een hoog sterftecijfer. In Duitsland wordt de rat ook minder consequent bestreden. In Nederland heeft rattenbestrijding meer prioriteit omdat ze een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen en Nederland meer dan Duitsland in een voortdurende strijd met het water bestaat.
De Unie van Waterschappen maakt zich er sterk voor dat zowel de muskus- als de beverrat worden opgenomen in de op de Europese lijst van de zogenoemde "zorgwekkende invasieve uitheemse soorten". Eind 2014 heeft het Europees Parlement een verordening aangenomen "betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding" van dergelijke soorten. In 2015 stelt de Europese Commissie een lijst met te bestrijden soorten vast.
De waterschappen zijn in 2013 met een drie jaar durend onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht wordt hoe de bestrijding goedkoper, effectiever en met minder dierenleed kan. De resultaten zullen in 2016 worden gepresenteerd.

Laatste reacties

  • ...............

    Als JAN CEES BRON Zich een beetje in de materie had verdiept, wat m.i. zijn vak is, dan had hij kunnen weten dat de afgebeelde voerdoos voor een bruine rat is. Muskusratten en beverratten vang je met klemmen en kooien. En dat is heel iets anders, Jan Cees!!

  • Jan Cees Bron

    De foto, die overigens niet door mijzelf was uitgezocht, wordt aangepast. Dank voor de reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.