Home

Nieuws

Waterschappen willen betere borging waterbeleid

Den Haag - In de Miljoenennota staan de juiste maatregelen voor goed waterbeheer, aldus de Unie van Waterschappen.

De waterschappen steunen het gepresenteerde Deltaprogramma 2015 maar vragen wel om een betere borging van het belang van water in het beleid.  Ze vinden het essentieel dat de watertoets een sturende rol heeft in de ruimtelijke ordening en zij pleiten voor een snelle uitvoeringsregeling voor de zoetwatervoorziening.
Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: "Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu maakt de juiste keuzes om Nederland ook in de toekomst schoon en veilig te houden. Het belang van water moet in Nederland voorop staan. Het zou dan ook verstandig zijn om de financiering van het waterbeheer via het Deltafonds ook voor de lange termijn veilig te stellen." De zoetwatervoorziening is onder meer voor de landbouw essentieel.
Tot 2028 wordt volgens het Deltaprogramma jaarlijks 362 miljoen euro geïnvesteerd in de versterking van de primaire keringen die bij de waterschappen in beheer zijn, waarvan de helft door de waterschappen en de andere helft door het Rijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.