Home

Nieuws 4 reacties

Vella wil vogel- en habitatrichtlijn evalueren

Brussel – Kandidaat-Eurocommissaris Karmenu Vella (Malta) voor milieu kondigt een grote evaluatie aan van de vogel- en habitatrichtlijn. Dat zei hij tijdens de hoorzitting met het Europees Parlement.

Vella is kritisch op het huidige beleid. "Ongeveer een vijfde van het Europese grondgebied bestaat uit Natura 2000-gebieden en toch is slechts 17 procent van de soorten in de EU in goede toestand. We moeten ons meer inspannen om kwetsbare soorten te beschermen en de biodiversiteitsdoelen van 2020 te behalen", zei Vella. Hij pleit ervoor om het milieu niet alleen te beschermen via milieuwetgeving, maar ook door milieuaspecten beter door te voeren in andere beleidsterreinen.

"Europa moet zich blijven inzetten voor economische groei en banen. Deze moet wel groen en duurzaam zijn. Duurzaamheid is cruciaal voor de toekomst van onze economie," aldus de kandidaat-commissaris voor milieu en visserij tijdens de hoorzitting.

Laatste reacties

 • J@gertje

  Op Malta worden juist heel veel trekvogels afgeschoten.

 • agratax2

  Leg dit verhaal naast het rapport van het Wereld Natuur Fonds dat rept over de enorm grote teruggang van flora en fauna in de tropen en we zien dat al onze inspanning daar dubbel en dwars te niet wordt gedaan. Ook Vella zal niet de vinger op echt zere plak durven leggen -er is geen plaats voor wilde flora en fauna als we de mensheid laten groeien tot in het oneindige-. Voedsel productie behoeft dan theoretisch en praktisch geen probleem te zijn, maar iedere ha grond die we aan natuur onttrekken gaat ten koste van flora ewn fauna.

 • abtje

  @agratax Iedere ha grond die hier aan de landbouw onttrokken wordt, wordt gecompenseerd door een stuk tropisch regenwoud te ontginnen voor de landbouw.

 • alco1

  Iedere ha die hier voor biologisch wordt gebruikt, moet natuur voor inleveren.
  Iedere ha die hier door de steeds verder gaande verschraling minder produceert, moet natuur voor ingeleverd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.