Home

Nieuws 1171 x bekeken

Toekomstfonds voor innovaties en onderzoek

Den Haag – Het kabinet gaat een Toekomstfonds instellen voor het stimuleren van innovatieve bedrijven en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek.

Het fonds krijgt een startkapitaal van €200 miljoen, aangevuld met meevallers op de aardgasbaten vanaf 2014 en middelen uit het Innovatiefonds MKB. Minister Dijsselbloem van Financiën kondigde het voornemen aan op Prinsjesdag. Via het fonds moet een deel van de aardgasbaten in de komende jaren beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. De regering geeft met de instelling van het fonds in 2015 gevolg aan een aangenomen motie van D66 leider Alexander Pechtold.
€100 miljoen komt nog dit jaar beschikbaar voor risicodragend kapitaal in innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven via een investeringsfonds: Dutch Venture Initiative (DVI). Nog eens €100 miljoen wordt geïnvesteerd in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. Dat moet in principe met behoud van het vermogen. Minister Kamp verwacht dat daarvoor op termijn wel extra middelen nodig zijn omdat het onderzoek waarop gericht wordt doorgaans langdurig is en niet genoeg geld terug zal vloeien naar het fonds.
Een ander inkomstenbron voor het fonds moet komen uit meevallers bij de verkoop van aardgas. Die meevallers worden omgezet in Nederlandse staatsobligaties en het rendement daarvan kan ingezet worden voor extra investeringen in onderzoek. Op korte termijn verwacht Kamp echter nog geen 'substantiële rendementen'. In 2017 wordt onderzocht of de systematiek werkt en na vijf jaar wortdt het hele fonds geëvalueerd.
Met het Toekomstfonds wordt op kleine schaal het voorbeeld van Noorwegen gevolgd. Dat land stopt al tientallen jaren de inkomsten uit de grote gas- en olievoorraden in een overheidsfonds dat wereldwijd belegt. Alleen een deel van het rendement komt ten goede aan de Noorse begroting. Het Noorse fonds heeft inmiddels een omvang bereikt van meer dan €600 miljard.

Of registreer je om te kunnen reageren.