Home

Nieuws 299 x bekeken

'Structuurvisie Schaliegas toetsen aan Energieakkoord'

Utrecht – De Structuurvisie Schaliegas die wordt opgesteld moet worden getoetst aan het vorig jaar gesloten Energieakkoord, waarin doelstellingen staan voor duurzame energie.

In het rapport moet worden gekeken naar de effecten van een toekomst met schaliegas, en een toekomst zonder schaliegas. Dat meldt de Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r is een onafhankelijke commissie die de staat adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De commissie werkt met werkgroepen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie pleit ervoor in de Structuurvisie informatie op te nemen die zowel ingaat op de wenselijkheid van schaliegaswinning als de vraag waar het beste schaliegas kan worden gewonnen.

Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu werken momenteel aan de Structuurvisie Schaliegas, die moet aangeven of schaliegaswinning wordt toegestaan en waar. De Commissie adviseert bij de vraag of schaliegaswinning wenselijk is op zoek te gaan naar een balans tussen milieu- en economische effecten.

Van belang is hierbij de rol van schaliegas in de Nederlandse vraag naar gas. Daarbij moeten de ministers wat betreft de Commissie rekening houden met het vorig jaar afgesloten Energieakkoord, Hoewel het beantwoorden van de 'waar-vraag' afhangt van het antwoord op de 'of-vraag' vindt de Commissie het logisch dat de informatie voor het beantwoorden van gelijktijdig wordt gecommuniceerd.

De Commissie adviseert voor het beantwoorden van welke plaatsen geschikt zijn rekening te houden met bufferzones rondom waterwingebieden en woongebieden. Ondergronds kan in de visie worden opgenomen welke afstanden moeten worden aangehouden tot drinkwatervoorraden en breuken. De Commissie adviseert het resultaat duidelijk op kaarten weer te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.