Home

Nieuws 1 reactie

Start mestverwerking De Kempen

Wintelre – Mestverwerking De Kempen BV start in november met een mestverwerkingsinstallatie in Wintelre. Initiatiefnemers Vakutrans BV en Loonbedrijf Reniers VOF verwachten dat de installatie per 15 november operationeel is.

Mestverwerking de Kempen betrekt de dierlijke mest uit haar directe omgeving, de plannen voorzien in een verwerking van 100.000 ton mest per jaar. Het project produceert een organische droge meststof en een fosfaatloos kunstmestconcentraat. Het kunstmestconcentraat valt onder de gebruiksruimte voor kunstmest omdat het valt onder de pilot kunstmestvervangers. Na een combinatie van drogen en hygiëniseren van de organische drogemeststof met daarin de fosfaat wordt de meststof geëxporteerd naar landbouwgebieden buiten Nederland.

Voor het deel van de mest van de aangesloten veehouders dat niet wordt verwerkt blijft de partner CZAV een belangrijke rol spelen voor de mestafzet. Voor de veehouders die hebben ingetekend is nu sprake van een gegarandeerd mestafname aldus de initiatiefnemers van Mestverwerking De Kempen.

Eén reactie

  • mstw

    Goed initiatief Jan ! Veel succes

Of registreer je om te kunnen reageren.