Home

Nieuws 2 reacties

SGP en VVD twijfelen aan onderbouwing ammoniakbeleid

Den Haag – VVD en SGP hebben grote twijfels over onderbouwing van het ammoniakbeleid. Aanleiding is veldonderzoek naar de stikstofemissie en stikstofdepositie. Uit berichtgeving in V-Focus blijkt dat de resultaten van metingen in het veld naar emissiearm uitrijden van dierlijke mest niet in lijn zijn met modelberekeningen die gebruikt worden in het ammoniakbeleid.

"Het vermeende positieve effect van emissiearm uitrijden is in het veld niet terug te vinden", concludeert de SGP op basis van het onderzoek. Uit het bijna afgeronde onderzoek zou blijken dat de ammoniakemissies veel hoger zijn ingeschat dan in de praktijk wordt gemeten. "We nemen dit hoog op. Beleid moet goed onderbouwd zijn. Metingen gaan boven berekeningen. Als bijvoorbeeld mestinjectie veel minder emissiereductie oplevert dan gedacht, dan moet het beleid bijgesteld worden. Mestinjectie heeft immers ook grote nadelen: bodemleven en weidevogels zijn er niet mee gediend", aldus SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf.

VVD-Kamerleden Helma Lodders en Remco Dijkstra hebben Kamervragen gesteld. De politici willen van staatssecretaris Wilma Mansveld (milieu) weten hoe ze de bevindingen gaat opnemen in het beleid. Ook wil de VVD weten of de normen sinds 1990 nog zijn aangepast aan ontwikkelingen in de wetenschap. Lodders en Dijkstra vinden dat gegevens waarop beleid wordt gebaseerd onberispelijk moeten zijn.
De Tweede Kamer heeft vorig jaar sterk aangedrongen op het veldonderzoek naar ammoniakemissie, omdat er toen ook al twijfels waren over de correctheid van gebruikte rekenmodellen.

Laatste reacties

  • joohoo

    Anders dan gedacht is een opmerking die te vaak wordt gebruikt om je eigen gerotzooi met cijfers goed te praten . Het is een opmerking uit de ambtenarij die is overgenomen door de media . Je hoort het dagelijks.

  • peter 103

    De ketsplaat was dus zo gek nog niet, in iedergeval was het brandstof verbruik veel lager .

Of registreer je om te kunnen reageren.