Home

Nieuws

PBL: Topsector Energie functioneert niet goed

Den Haag – Het ontbreekt de Topsector Energie aan een visie die richting geeft aan de transitie naar duurzame energie. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een notitie.

De omschakeling naar duurzame energie gaat hierdoor niet snel genoeg. "Het gebrek aan visie gaat gepaard met te weinig aandacht voor het energiesysteem als geheel en de systeeminnovaties die nodig zijn voor de energietransitie", vindt PBL.

De doelstelling van de Topsector Energie is het versterken van de concurrentiepositie en het bijdragen aan de omschakeling naar duurzame energie. Deze doelstellingen worden maar moeilijk gerealiseerd. De subsidieregeling voor duurzame energie, SDE+ speelt hierbij een belangrijke rol. Niet de Topsector Energie maar de SDE+ is het belangrijkste beleidsinstrument om de doelstellingen voor hernieuwbare  energie in 2020 en 2023 te realiseren. Doelstelling is 14 procent duurzame energie in 2020. Op dit moment ligt de ontwikkeling van duurzame energie ver achter om deze doelstelling te halen. Reden voor verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken) om vrijwel alle vormen van duurzame energie – ook de bijstook van biomassa aan kolencentrales- mee te laten tellen. Deze werkwijze belemmert volgens energie-specialisten die door PBL werden ondervraagd de ontwikkeling van innovaties op het gebied van duurzame energie. De SDE+ regeling is meer gericht op opschaling dan op innovatie. Via SDE+ is er in 2012 en 2013 € 4,5 miljard subsidie toegekend, terwijl voor de Topsector Energie € 160 miljoen beschikbaar was, waarvan € 50 miljoen afkomstig uit de SDE-regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.