Home

Nieuws 7139 x bekeken 3 reacties

NVWA gaat onaangekondigd inspecteren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onaangekondigde inspecties uitvoeren om te bepalen of de kwaliteitssystemen in de Nederlandse voedselketens naar behoren werken. Dat verklaarde Cees Maas van de NVWA donderdag op een bijeenkomst waar de Taskforce Voedselvertrouwen haar plannen aan het bedrijfsleven toelichtte om fraude en gerommel in de voedselproductie tegen te gaan.

De taskforce, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken, heeft een actieplan opgesteld, waarin centraal staat dat het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk is voor het produceren van veilig en betrouwbaar voedsel. Om dat waar te maken moeten de kwaliteitssystemen in de vlees- een zuivelketens robuuster en beter op elkaar aansluiten, aldus de taskforce.

De taskforce is opgericht in reactie op een reeks van incidenten die tot een vertrouwenscrisis leidde onder de consumenten over voedsel. "De Europese Commissie ziet Nederland nadrukkelijk als spil in voedselfraude. Dat vinden wij overdreven, maar er is duidelijk een gevoel van urgentie," verklaarde Martijn Weijtens van het ministerie van Economische Zaken.

De NVWA gaat beoordelen of kwaliteitssystemen voldoen aan een reeks van criteria die door de partijen in de taskforce zijn opgesteld. Kwaliteitssystemen die door de NVWA zijn geaccepteerd, worden gepubliceerd op de nieuwe website ketenborging.nl. Deze website wordt beheerd door de Stichting Ketenborging die donderdag is opgericht.

Alle bestaande kwaliteitssystemen in vlees- en zuivelketens moeten zich bij de NVWA aanmelden om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Na goedkeuring volgt plaatsing op de website, zodat inzichtelijk wordt welke systemen zijn geaccepteerd. Ook is het op de website mogelijk om na te gaan welke bedrijven produceren onder het regime van een kwaliteitssyteem.

Door publicatie op de website kunnen bedrijven eenvoudig nagaan of hun toeleveranciers of afnemers gecertificeerd zijn of niet. Die transparantie moet bijdragen aan het uitgangspunt dat voedselproducenten andere schakels in de keten aanspreken op het leveren van veilige producten en alleen nog zaken doen met bedrijven die op de witte lijst staan. "Dan sluit je bedrijven die niet onder kwaliteitsschema's werken, langzaam maar zeker uit," legde Bert Urlings van de taskforce uit.

De NVWA houdt toezicht op de systemen en de bedrijven. Met steekproeven en onaangekondigde inspecties verifieert ze of de regels van de kwaliteitssystemen goed worden nageleefd. Overigens zullen bedrijven die niet zijn aangesloten bij een kwaliteitssysteem te maken krijgen met een intensiever toezicht, zo kondigde Maas van de NVWA aan.

In reactie op de plannen werden vraagtekens geplaatst bij het vermogen van de NVWA om frauderende bedrijven op te sporen. Maas verzekerde dat de inspectiedienst zich niet enkel richt op beoordeling en toezicht van systemen. "We hebben een speciale afdeling die zich bezig houdt met het opsporen van fraude. We hebben de bad guys echt wel in het snotje."

Bart Jan Krouwel van de taskforce wees er verder op dat het ook mogelijk is om misstanden anoniem te melden bij de NVWA.

Laatste reacties

  • Biggemans

    NVWA, meldt U bij mij, ik weet er minimaal 40 waar niets van klopt,,,,,,,,,,

  • koestal

    Dit was te verwachten,maar het was in feite ook al zo,gewoon zorgen dat je de zaken netjes op orde hebt

  • info48

    Zolang de NVWA haar eigen kwaliteit; in organisatie en kennis niet drastisch omhoog brengt blijft het een rotzooi, daar helpen alle goede voornemens en plannen niets aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.