Home

Nieuws 1562 x bekeken 1 reactie

Ministerie verlaagt bijdrage per student in groen onderwijs

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken gaat bezuinigen op het groene onderwijs. Dat blijkt uit de begroting die minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) presenteren op Prinsjesdag.

Per leerling in het groen onderwijs wordt de bijdrage aan de onderwijsinstelling door het ministerie met 2 procent verlaagd.
De verlaging komt voort uit het grote aantal studenten in het groene onderwijs. In het wetenschappelijk onderwijs stijgt het aantal studenten de komende jaren van 7.500 in 2014 naar 9.100 in 2019. Bij het HBO worden in dezelfde periode 1.000 studenten meer verwacht; 10.300 studenten in 2019. In het MBO neemt het aantal studenten af van 28.900 in 2014 naar 26.400 in 2019.

Als gevolg van de stijging nemen de kosten van het agrarisch onderwijs met €184 miljoen toe in de periode van 2014 tot 2022. Hiervoor heeft het ministerie onvoldoende dekking kunnen vinden, waardoor de vergoeding per leerling met 2 procent wordt verlaagd. Ook wordt de bijdrage voor het wetenschappelijk onderwijs bij de Wageningen Universiteit verlaagd. Om de extra kosten te financieren maakt EZ ook gebruik van de post  'incidentele meevallers' en er wordt een kasschuif voorgesteld. Hiermee wordt budget dat begroot is voor latere jaren eerder benut. Dat kan volgens EZ omdat de verwachtte leerlingenaantallen op termijn weer zullen dalen.

Voor 2015 wordt €753 miljoen begroot voor groen onderwijs. Dat is €38 miljoen meer dan vorig jaar was begroot voor 2015. Ook voor de jaren daarna is de begroting voor groen onderwijs met ruim €40 miljoen per jaar naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Voor 2016  is €737 miljoen begroot, voor 2017 trekt het ministerie €730 miljoen uit. Dit is echter nog niet genoeg om de hogere kosten voor het toegenomen leerlingenaantal te compenseren.

LTO Nederland zegt niet te begrijpen dat het ministerie niet meer geld uit trekt voor het groene onderwijs. "De groei van het aantal studenten op het groene VMBO, de agrarische hogescholen en Wageningen Universiteit is een duidelijk signaal aan het kabinet om dit onderwijs juist te stimuleren en niet te korten", vindt voorzitter Albert Jan Maat.

De AOC-Raad vreest dat de extra bezuinigingen leiden tot onvoldoende financiering van de groei van het groene onderwijs, waardoor innovatie, kwaliteit en continuïteit van de kennisinfrastructuur in de agrofood- en groene ruimte sectoren in gevaar komt.

De AOC-Raad vindt het onterecht dat het groen onderwijs extra gekort wordt en daarmee ongelijk wordt behandeld ten opzichte van andere onderwijsinstellingen. "Wij roepen het kabinet op deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken", aldus de AOC-Raad.

Het ministerie kijkt nog of er voor de periode na 2015 alternatieve mogelijkheden zijn voor de bekostiging van het onderwijs en gaat hierover ook in gesprek met het bedrijfsleven.

Eén reactie

  • farmerbn

    Of je nu 25 of 28 studenten in de klas zitten , de verwarmingskosten zijn gelijk. Ook de leraar zal niet extra verdienen bij 28 ipv 25. Dus kan de bijdrage per student gewoon naar beneden. Kan de leraar meteen uitleggen in de klas wat verdunning van de kosten betekent.

Of registreer je om te kunnen reageren.