Home

Nieuws 2446 x bekeken

Mestinvesteringsfonds werpt vruchten af

Apeldoorn - Het mestinvesteringsfonds van 22 voerbedrijven heeft een tweede project afgerond.

Het fonds is medefinancier van het mestverwerkingsproject Holmel B.V. in het Limburgse Leudal. In de installatie van Holmel, onderdeel van de Vossengroup, wordt mest vergist, gehygiëniseerd, gedroogd en tot een mestkorrel geperst. Het product wordt vervolgens geëxporteerd naar Polen, waar het kunstmest vervangt.

Het project Holmel is het tweede project waaraan het fonds een achtergestelde lening verstrekt. Via de export van mestkorrels wordt 154.000 kilo fosfaat uit dierlijke mest van de Nederlandse mestmarkt gehaald. Eerder dit jaar kreeg een project van melkveebedrijf Gorter-van Diepenbeek in het Friese Makkinga een financiële bijdrage uit het fonds. De twee projecten zijn samen goed voor 230.000 kilo fosfaat. Samen met vier andere projecten die in een vergevorderd stadium en dit jaar worden afgerond komt de teller op een miljoen kilo fosfaat die extra van de Nederlandse markt voor dierlijke mest wordt gehaald.

Projecten die door het investeringsfonds zijn goedgekeurd en een achtergestelde financiering ontvangen, zijn in principe al draaiende installaties of in een vergevorderd stadium. Het zijn in ieder geval bedrijven of projecten waarvan het vergunningentraject is doorlopen of waar dat binnen afzienbare tijd het geval is.

22 voerbedrijven

Het mestinvesteringsfonds is een samenwerking van 22 voerbedrijven en onderdeel van een samenwerking met LTO Nederland, Varkenshoudersvakbond NVV en Rabobank. In het fonds is €4,5 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van mestverwerkingsinitiatieven. Het fonds ondersteunt projecten voor mestverwerking met een bijdrage van maximaal 30 procent van de totale investering als achtergestelde lening. Ondernemers moeten zelf minimaal 20 tot 30 procent van de totale projectfinanciering in brengen, de rest van de financiering moet van een 'vertrouwde' financiële instelling komen.

Het fonds, dat in 2013 is opgericht, richt zich op projecten vanaf circa 25.000 ton verwerkingscapaciteit per jaar. Inmiddels zijn er 72 projecten ingediend waarvan er 13 zijn doorverwezen naar een fondsmanager voor definitieve beoordeling. "We zijn positief over de ingeleverde plannen", stelt Ruud Tijssens, voorzitter van het fonds. Volgens vice-voorzitter Henk van Kuyk gaat daarbij het traject tot aan de definitieve afronding nog wel langzaam omdat er veel partijen betrokken zijn bij de meeste projecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.