Home

Nieuws

Landbouwcommissie wil meer inzet tegen oneerlijke handelspraktijken

Brussel – De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil meer inzet van de Europese Commissie om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. Dat blijkt tijdens de commissievergadering in Brussel.

De landbouwcommissie lijkt eensgezind ontevreden over de werkwijze van de Commissie op dit onderwerp. "Er is drie jaar geleden een voorstel van de Europese Commissie gedaan voor eerlijke handelspraktijken, maar er is in de praktijk nog niets verbeterd", zegt Elisabeth Köstinger van de Christendemocraten EPP.  Veel Europarlementariërs delen haar visie en vinden dat de huidige regelgeving veel te vrijblijvend is.

De Europese Commissie erkent dat het akkoord zwakke punten heeft. "Boeren hebben het bijvoorbeeld nog niet ondertekend omdat ze vrezen dat de handhaving niet goed is." De Commissie vindt ook dat er een geloofwaardige handhaving moet zijn, maar dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lidstaten ligt. Daarbij is het van belang dat er passende sancties zijn, waardoor ketenpartijen ook afschrikken om oneerlijk te handelen", aldus een woordvoerder van de Commissie.

Europarlementariër Bas Belder (SGP/Christenunie) vindt dat de Europese Commissie zelf met een sanctiebeleid moet komen, waardoor er minimumregels worden gesteld die in alle lidstaten gelden.

VVD'er Jan Huitema wil graag van de Commissie weten hoe zij beoordeelt of er nog oneerlijke praktijken voorkomen, nu elke lidstaat de regels anders interpreteert.

De landbouwcommissie wil dat er bindende regels komen voor iedereen die in de voedselketen handelt, zodat met name boeren niet de dupe worden van de veel grotere marktpartijen waar zij zaken mee moeten doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.