Home

Nieuws

LTO: verzilting blijft groot zorgpunt

Den Haag - De zorg over verzilting is niet weg bij LTO Nederland, nu in het Deltaplan voor de komende jaren €450 miljoen wordt uitgetrokken.

Portefeuillehouder Siem Jan Schenk van LTO Nederland zegt dat  op de lange termijn meer maatregelen nodig zijn.

"Zoet water is van levensbelang voor de land- en tuinbouw. Maar niet alleen voor ons,. Ook voor de industrie, en niet te vergeten voor de burgers."

Voor de komende 5 tot 10 jaar worden afdoende maatregelen genomen om zoet water veilig te stellen, maar voor de langere termijn zijn echt drastische ingrepen nodig, zegt hij.

Schenk is wel blij met de aandacht voor het belang van zoet water in het Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. "De aandacht ging vooral uit naar waterveiligheid. Dat is natuurlijk ook van het grootste belang en we zijn blij met de plannen om die veiligheid te garanderen." Schenk is ook tevreden over de flexibilisering van het peil van het IJsselmeer, om daarmee de zoetwatervoorziening in grote delen van Nederland veilig te stellen.

Schenk zegt dat er serieus moet worden nagedacht over een sluis in de Nieuwe Waterweg, ten oosten van de Rotterdamse haven, om het opdringende zoute water te keren. "Met het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg voor de Rotterdamse haven en met de stijging van de zeespiegel wordt de druk van het zoute water alleen maar groter. En de hoeveelheid zoet water die via de rivieren wordt aangevoerd, wordt niet groter."

ZLTO-voorzitter Peter de Koeijer vindt het goed dat zoetwatervoorziening zo apart op de agenda staat. Verwachte beslissingen over lokale verziltingsproblemen zoals het Volkerak-Zoommeer staan echter niet in het Deltaplan zoals dat dinsdag werd gepresenteerd. "Maar we hechten er meer waarde aan dat er zorgvuldige afwegingen worden gemaakt," aldus De Koeijer. "Bovendien is het belangrijk dat er eerst aandacht komt voor het 'lek' in de Nieuwe Waterweg. Nu is er 1500 kuub water per seconde nodig om deze zoet te houden, voor bijvoorbeeld het Volkerak-Zoommeer gaat dit om 30 kuub per seconde. Het is efficiënter als de Nieuwe Waterweg eerst of tegelijkertijd wordt aangepakt, zodat er daarna ruimte is om te investeren in andere zoetwatervoorzieningen."

Of registreer je om te kunnen reageren.