Home

Nieuws

Interventieregeling gecompliceerd

Doetinchem - Om de gevolgen van de Russische boycot te beperken, stelt de Europese Unie 125 miljoen euro beschikbaar ter compensatie voor getroffen boeren en tuinders.

Nederlandse boeren die denken schade op te lopen door de boycot kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die online een speciaal loket heeft geopend. Daarbij zijn drie opties mogelijk om product uit de markt te halen: het schenken aan de voedselbank, afvoeren voor andere doeleinden zoals veevoer of vergisting, of het niet of groen oogsten van het product.

Inmiddels bleek vorige week vrijdag dat tot zover onder andere 450 ton peen is aangemeld om uit de markt gehaald te worden, en daarnaast nog 217 hectare wortelen is aangemeld om niet te oogsten. Met marktprijzen voor peen die rond de €4 tot €6 per 100 kilo liggen, lijkt een interventieprijs van €8,54 per 100 kilo peen aantrekkelijk. Deze prijs geldt voor alle soorten peen die onder de GN-code van wortelen vallen, zoals winter- en bospeen. Van deze interventieprijs ontvangen agrariërs echter 75 procent vanuit het steunfonds van de EU wanneer zij zijn aangesloten bij een producentenorganisatie, en maar de helft als zij dit niet zijn. In het eerste geval moet de aanvullende 25 procent van het bedrag vanuit de producentenorganisatie zelf komen. RVO.nl heeft een lijst met erkende productenorganisaties gepubliceerd, waaronder de Greenery en veiling ZON. Wanneer wordt gekozen om de peen niet te rooien, kan men aanspraak maken op een hectarevergoeding. Naar verwachting maakt het ministerie van Economische Zaken dit bedrag woensdag bekend. Op dit moment zijn alleen de hectarebedragen voor appels en peren vastgesteld. Ook hierbij geldt de percentageregeling bij lidmaatschap van een telersorganisatie.

Wortelen zijn tot nu toe nog niet aangemeld om uitgereikt te worden via de voedselbank, terwijl de teler dan wel aanspraak zou kunnen maken op een hoger interventiebedrag van €12,81 per 100 kilo. Hiervoor moet het product echter eerst worden aangemeld bij de voedselbank, die dan gaan kijken of zij voldoende capaciteit hebben om het product te verwerken. Volgens een woordvoerder kunnen de samenwerkende voedselbanken per week circa 300 ton aan groente en fruit kwijt in voedselpakketten. Zij verwachten dan ook nog wel eens 'nee' te zullen moeten zeggen de komende weken.

Richard Schouten, lid van het crisisteam van LTO Nederland, adviseert boeren desondanks wel altijd te overleggen met de voedselbank. "Men zou mogelijk ook in delen kunnen leveren," verklaart hij. Schouten noemt de interventieprijs vooral een bodem in de markt. "De markt kijkt zelf of het interessant is om voor die prijs product te leveren."

Of registreer je om te kunnen reageren.