Home

Nieuws

Groen beleggen uit de gratie

Den Haag - Groen beleggen is niet meer bijzonder populair.

Na het schrappen van het belastingvoordeel eind 2010 hebben beleggers meer dan €2,8 miljard bij de zogenaamde 'groenbanken' weggehaald. In 2011 en 2012 hebben die banken ook minder geld aan groene projecten toegekend. Bovendien wordt ook een wat hogere rente gerekend.

Dat blijkt uit het rapport Versobering heffingskorting groen beleggen – realisatie en effect, de weerslag van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer die de effecten heeft onderzocht van de versobering van de fiscale voordelen op groen beleggen. Het kabinet bespaart met die versobering over 2011 en 2012 in totaal €84 miljoen. Dat is €17 miljoen meer dan verwacht. De oorzaak daarvan is dat de populariteit van het groen beleggen verder is teruggelopen dan verwacht. Sinds de aankondiging van de versobering hebben spaarders en beleggers veel geld weg gehaald bij 'groene' banken en groenfondsen. In 2009 stond het totaal ingelegd vermogen nog op €7,4 miljard, na de versobering van de fiscale voordelen daalde dat naar €4,6 miljard eind vorig jaar.

Tot 2009 steeg het groen belegde vermogen gestaag naar €7,4 miljard. Al bij de eerste aankondiging van de versoberingen zette de daling zich in om eind vorig jaar uit te komen op nog maar €4,6 miljard 'groen' belegd vermogen.

De Rekenkamer heeft daarnaast ook de verhoging van de assurantiebelasting onderzocht. Deze belasting op verzekeringen is door de overheid in twee stappen verhoogd,  in 2011 van 7,9 procent naar 9,7 procent en vervolgens, vorig jaar, naar 21 procent. Het doel was €1,5 miljard extra belastinginkomsten binnen te halen. Dat is op €70 miljoen na gelukt.

Een huishouden betaalt nu gemiddeld €170 aan assurantiebelasting. Dat was voor de verhogingen slechts €61. Volgens de Rekenkamer zijn er signalen voor een tegenvaller voor het kabinet. Bij het opstellen van de regeerakkoorden is uitgegaan van een groei van de verzekeringspremies en daarmee ook van de belastinginkomsten. Ook in de begrotingen wordt daarmee rekening gehouden. De verwachtingen was dat de verkoop van verzekeringen dit jaar met 9,6 procent zou stijgen. De Rekenkamer signaleert echter een lichte daling van het aantal verkochte verzekeringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.