Home

Nieuws 2 reacties

Elektriciteitsprijs daalt met 11 procent

Arnhem – Elektriciteit is in Nederland fors goedkoper geworden.

In de eerste 6 maanden daalde prijs met 11 procent. De daling is forser dan in de omringende landen. Dit blijkt uit de nieuwste Market Review van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Hierin bekijkt en analyseert TenneT de marktontwikkelingen, waaronder de prijsontwikkelingen op de Europese energiemarkt in eerste 6 maanden van 2014.

Vanaf het najaar van 2013 daalde de elektriciteitsprijs op de Nederlandse markt met circa 30 procent. In Duitsland, België en Frankrijk daalden de elektriciteitsprijzen ook, maar minder snel dan in Nederland. Hierdoor zijn de marktprijzen van de landen meer naar elkaar toegegroeid.

De oorzaken voor de prijsdaling in de eerste helft van dit jaar zijn divers, verklaart TenneT. Zo is de gasprijs gedaald, was er meer zonne- en windstroomproductie in Duitsland en zorgde de zeekabel tussen Nederland naar Noorwegen (NorNed) voor een drukkend effect op de prijzen in Nederland.

De prijzen voor steenkool en CO2 bleven stabiel. De gasprijs daalde in de afgelopen 6 maanden. Omdat het Nederlandse elektriciteitsproductiepark voor een relatief groot deel uit gasgestookte centrales bestaat, heeft dit een groot verlagend effect op de elektriciteitsprijs in Nederland en verklaart het tegelijkertijd de verkleining van het prijsverschil tussen Nederland en Duitsland, aldus TenneT. Duitsland kent veel minder gasgestookte productiecapaciteit dan Nederland. Gas blijft op dit moment nog wel relatief duur voor elektriciteitsproductie. Omdat de belangrijkste reden voor de daling van gasprijs de warme winter was, zou dit effect  dus tijdelijk kunnen zijn.

Laatste reacties

  • stored

    Elektriciteit goedkoper...ja de marktprijs, maar de prijs wordt beïnvloed door subsidies op zon en wind. Dus de opslag op de rekening naast de marktprijs. De markt wordt totaal ontregeld doordat producenten met windenergie en zon voorrang krijgen op leveren tegen een vaste kostendekkende prijs met deels winstopslag. Zij leveren b.v. in Duitsland op een ideale wind/zon dag bijna 70% van wat gebruikt wordt. En in Nederland wil men ook die kant op. De conventionele centrales moeten deels doordraaien en produceren ook, maar met verlies. Maar verliezen de concurrentie omdat zij zonder subsidie moeten. Daarentegen kost het de wind eigenaar zijn subsidie als hij niet draait dus die gaat altijd door ook al moet het teveel voor 1 cent de markt op, en dat gebeurt af en toe en daarom gaat ook de marktprijs omlaag. Echter het kan zomaar eens zijn dat de eigenaren van de conventionele centrales ook subsidie moeten hebben of anders hun installaties stilzetten en niet opstarten. Dan kan de overheid niets anders dan die verliezen te dekken met subsidie. Immers we kunnen niet zonder de back up die er nagenoeg voor 100% moet staan. Vroeger was er een boterberg ( subsidie op melk, vaste prijs ) nu gebeurt dat met energie en die kan niet opgeslagen worden. Dus direct van invloed. Let wel de natuur slaat de energie op in planten en vruchten. Feitelijk is elke boer een energieproducent omdat de burger de vruchten eet en hierdoor zijn lichaam in beweging zet!!

  • stored

    Dus energie gewassen ontwikkelen en planten, dat is in Nederland te kostbaar maar er zijn vele gebieden op aarde welke veel zon opvangen dus in potentie veel energie en niet gebruikt worden of kunnen worden voor voedsellandbouw. Als op die plaatsen met de Nederlandse kennis van teelt ( landbouw en Wageningen ) dit opzetten kan daar meteen CO2 vastgelegd worden in planten en daalt daar ook de temperatuur in die gebieden. Dat is bekend, vervolgens de biomassa omzetten d.m.v pyrolyse en torrefactie in olie of coal. Binnen enkele jaren zijn die technieken beschikbaar. Leer mensen in de derde wereld energie voor ons telen zoals ook wij aardappelen telen voor energie. Daar is zon en de ruimte en besteed een deel van het ontwikkelingsgeld om dit mogelijk te maken. Ook daar de bevolking helpen met de kennis die we hebben is een vorm van duurzaamheid.
    Enerzijds de natuur en inkomen voor bevolking die daarmee haar eigen voedsel kan telen of inkopen. Nu hebben zij niets.

Of registreer je om te kunnen reageren.