Home

Nieuws

Duitse minister kondigt dierenwelzijnskeuring stallen aan

Berlijn - De Duitse landbouwminister Christian Schmidt mikt op korte termijn op een regeling voor de welzijnskeuring van in serie gemaakte stallen. Dat maakte hij bekend in het woensdag door hem gepresenteerde raamplan voor het dierenwelzijn.

Doel van het plan is om het welzijnsniveau in de hele productiedierensector fors op te krikken. "Aan het eind van deze regeringsperiode, september 2017, moet het de dieren beter gaan dan nu," aldus de doelstelling zoals die bij de presentatie werd geformuleerd.

Hoofdpunten zijn de stalkeuring, beëindiging van ingrepen als staartcouperen en snavelkorten, verbetering van de kennis en ervaring over dierenwelzijn bij  veehouders, verbetering van het welzijn bij het slachtproces, een koppeling van initiatieven van dierenbeschermers en welzijnsinitiatieven van de sector zelf, bevordering van dierenwelzijn op EU-niveau, versterking van het wetenschappelijk onderzoek naar dierenwelzijn en de oprichting van een 'competentiekring' van praktijkmensen, wetenschappers en mensen uit de georganiseerde dierenbescherming.

Het Deutsche Bauernverband (DBV) reageert positief op het raamplan dat voortkomt uit het regeringsakkoord tussen de coalitiepartners CDU/CSU en SPD. De boerenfederatie ziet het als een ondersteuning van de Initiative Tierwohl zoals die is op gezet door de landbouw, de vleessector en de supermarktketens. Het Bauernverband waarschuwt er echter ook voor, dat met ingrijpen van de overheid via van bovenaf opgelegde welzijnsregels de Initiative Tierwohl in de wielen kan worden gereden. "Duidelijk moet zijn, dat het beëindigen van zaken als staartcouperen geen nieuwe welzijnsproblemen moeten worden gecreëerd."

Of registreer je om te kunnen reageren.