Home

Nieuws

ChristenUnie wil meer inzet voor alternatieven metam-natrium

Den Haag – De ChristenUnie wil dat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zich meer inzet om ervoor te zorgen dat alternatieven voor het schadelijke grondontsmettingsmiddel metam-natrium kunnen worden toegepast. CU-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft hier Kamervragen over gesteld.

Metam-natrium, dat vooral veel wordt gebruikt in de bollenteelt om schadelijke aaltjes in de grond te doden, mag alleen nog onder strenge voorwaarden worden gebruikt. Met onder meer bufferzones van 150 meter wil Dijksma voorkomen dat omwonenden last hebben van het middel. "In de praktijk betekent dit dat metam-natrium bijna niet meer toegepast kan worden", aldus Dik. "Ik wil dan ook dat alternatieven verder ontwikkeld en toegepast worden. Eerder heb ik met succes gepleit voor het opnemen van aaltjesbestrijdende gewassen, zoals afrikaantjes, in de lijst met vergroeningsmaatregelen van het GLB. Maar nu moeten we zorgen dat deze alternatieven ook in de praktijk werkbaar zijn voor bollentelers. De teelt van afrikaantjes, voordat de bollen gepoot kunnen worden, vergt een andere aanpak in de bedrijfsvoering. Zo zullen veehouders minder happig zijn om hun land te verhuren voor de bollenteelt. Als het langer mogelijk is om grasland te scheuren op deze specifieke percelen, zou dit probleem kunnen worden ondervangen", aldus Dik-Faber. Ze roept Dijksma op om met de sector in gesprek te gaan, zodat alternatieven in het volgende teeltseizoen kunnen worden toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.