Home

Nieuws 4683 x bekeken 8 reacties

Aantal bedrijven op slot om ammoniak onbekend

Den Haag – Het is bij het ministerie van Economische Zaken niet precies duidelijk hoeveel bedrijven er op slot zitten vanwege het ammoniakbeleid. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw).

Zolang de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet van kracht is, moeten provincies bedrijven vergunningen voor stikstofdepositie toetsen aan de hand van de Natuurbeschermingswet 1998. "Het exacte aantal bedrijven per provincie dat in een impasse verkeert ten gevolge van het gevoerde ammoniakbeleid is mij niet bekend", schrijft Dijksma in reactie op vragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. "Het aantal Natuurbeschermingswet 1998 vergunningaanvragen, waarbij stikstofdepositie een rol speelt varieert van tientallen aanvragen in sommige provincies (bijvoorbeeld Friesland) tot honderden aanvragen in andere provincies als Noord-Brabant, Limburg en Gelderland.

Dijksma vindt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de PAS. "Maar snelheid moet niet ten koste gaan van kwaliteit."

In de Eerste Kamer is de behandeling van de PAS uitgesteld vanwege nieuwe onderzoeken naar het bepalen van de uitstoot van ammoniak.

Wiebren van Stralen van LTO Nederland meldt op Foodlog.nl dat veel natuurbeschermingswetvergunningen die verleend zijn in provincies worden aangevochten op basis van het voorzorgsprincipe. Het gaat er hierbij om of kan worden aangetoond of het project geen significant negatief effect heeft op de  beschermde natuur. In Friesland zijn volgens LTO recent twintig NB-wetvergunningen ingetrokken, in Noord-Holland worden om dezelfde redenen ook geen vergunningen meer verleend. Volgens Van Stralen worden nu alleen in Groningen en Flevoland nog vergunningen verleend voor bedrijven die willen uitbreiden. De provincie Utrecht heeft ook nog vergunningen verleend.

Laatste reacties

 • koestal

  Het komt haar goed uit ,ze wil het ook niet weten ,de boel zit behoorlijk op slot,ze vindt het zo prima,dus er wordt vanaf nu ook weinig gebouwd

 • bramegberts1

  In den Haag hebben ze allang door dat de PAS niet de ruimte gaat bieden welk men eerst voor ogen had. En ook moeten er nog verschillende uitbreidingen 'witgewassen' worden om aan een NB verg. te komen. Als de PAS op deze manier misbruikt gaat worden dan rest diegenen die al jaren echt op slot zitten niets anders dan de PAS juridisch aan te gaan vechten. En wat als de PAS juridisch voor de bijl gaat???

 • koestal

  Dat de Tweede Kamer zich dit weer laat aanleunen,Dijksma is een ongeleid projectiel,gaat alleen maar voor milieu en natuur

 • anton1937

  Nu het kabinet met steun van de VVD en PvdA de PAS oplegt aan de boeren, moeten de boeren uitgekocht worden op kosten van de overheid Overigens het rijk en de provincie kunnen beroep doen op EU gelden om de boeren uit te kopen, als de bledrijven zijn gelegen in en nabij natuurgebieden. Brabant heeft extra geld beschikbaar uit de Essent gelden.Brabant die de boeren extra eisen oplegt o a met BZV eisen moet extra geld ter beschikkingstellen. VVD en CDA laat zien dat jullie achter de boeren staan.

 • bramegberts1

  Wij zitten ook al sinds 2004 ( voorlopige aanwijzing tot Natura 2000) op slot. Arcadis heeft middels een rapport in 2008 geconcludeerd dat we feitelijk al sinds 2001 op slot zitten. We weten dat ambtenaren niet zo heel hard werken, maar om na 13 jaar nog steeds te zeggen we weten niet precies hoeveel bedrijven; is wel heel ......................... niet dan?
  Ook de opmerking snelheid moet niet gaan ten koste van kwaliteit wordt al sinds 2010 gehanteerd ook een weer een bewijs vh tempo waarmee dit dossier ter hand wordt genomen.

 • DJM

  @bramegberts1: Wij zitten ook sinds de aanwijzing van N2000 op slot, bedrijf zit op 10 meter van gebied. 'Gelukkig' een NB vergunning, alleen op historische basis van 1989. Volgens provincie OV ben ik een piekbelaster. Wil graag investeren in welzijn voor boer en zijn vee, is alleen niet rond te rekenen door de onzekerheden rondom N2000.

 • juur

  DJM de natuur is belangrijker als de mensen Men kan wel een grote stal intensieve veehouderij bouwen tussen 50 -100 meter(zonder alle voorzieningen als het maar aan de cijfers voldoet) van woningen .Met alle ammoniak en stof uitstoot dat is geen probleem volgens de gemeente Maar naar natuurgebied is een misdaad Die natuur mensen willen terug naar het jaar nul En zelf leven in weelde .

 • MarcelR

  Hier ook op slot, met een handhaving.
  Moeten zelfs terug naar de dieraantallen van 10 juni 1994.
  Toen 37 koeien, in 1995 ligboxenstal gebouwd, nu 70 koeien.
  Ben bang dat we moeten gaan stoppen als de NB-wet vergunning niet verleend gaat worden.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.