Home

Nieuws

Zorg om stagnatie in natuurvergunningen

Den Haag - De VVD-fractie in de Tweede Kamer is bezorgd over stagnatie in verschillende provincies bij de afgifte van Natuurbeschermingswet-vergunningen.

In vragen aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) haalt Lodders de situatie in Drenthe en Noord-Brabant aan.

In Drenthe heeft het college van GS een provinciaal beleidskader ingetrokken, omdat het juridisch geen stand houdt bij de Raad van State. Lodders vraagt de staatssecretaris of zij kan aangeven hoeveel bedrijven daardoor in de problemen komen en of die situatie ook in andere provincies speelt. Zij wil ook weten hoe provincies omgaan met het overgangsregime voor de nieuwe wetgeving, die nu in de Eerste Kamer ligt (de Programmatische Aanpak Stikstof).

Lodders vindt dat de vaart er in moet blijven bij de wetsbehandeling, ook al heeft ze blijvende zorg over de uitvoering. "We moeten zorgvuldig omgaan met de ontwikkelingsruimte", zegt de VVD-parlementariër.

Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels geïnventariseerd of de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de Natuurbeschermingswet-vergunning voor de aanleg van de A2 ook gevolgen heeft voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving. De Europese rechter bepaalde in mei van dit jaar dat herstelmaatregelen op een andere plek in een beschermd natuurgebied, de schade die ontstaat aan dat natuurgebied niet teniet doet. Door de rechterlijke uitspraak ontstond de vraag of de gebiedsplannen in de programmatische aanpak stikstof nog wel voldeden aan de juridische eisen. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat in de gebiedsplannen, die de basis vormen voor de nieuwe regels, geen aanpassingen hoeven worden aangebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.