Home

Nieuws

Kredietverlening Rabobank aan agrariërs gedaald

Utrecht - De kredietverlening van het binnenlands retailbankbedrijf van Rabobank aan de food & agrisector is het eerste halfjaar van 2014 met 1 procent gedaald tot €28,7 miljard.

Het betreft voor een groot deel kredieten aan agrariërs en loonwerkers. Financieel directeur Bert Bruggink zegt dat "enkele tientallen" tuinders- vooral telers van glasgroente en peren - in de problemen zijn gekomen door Russische sancties op landbouwproducten, maar dat het "overgrote deel" van deze groep "in de kern gezond is" en zich door Rabobank gesteund weet.

Rabobank claimt een al jaren stabiel marktaandeel van 85 procent in de Nederlandse agrarische sector. Inclusief kredietverlening aan grootzakelijke bedrijven, de internationale retail en leasing heeft de bank in totaal wereldwijd €88,5 miljard in de agribusiness uitstaan, 2 procent meer dan eind 2013. De groei van het uitstaand krediet wordt vooral behaald in het buitenland, waar de bank onder meer groot is in de VS, Australië en Brazilië. In Nederland daalde het uitstaand krediet deels door een kleinere vraag naar krediet uit vooral de glastuinbouw.

Topman Rinus Minderhoud zegt bezorgd te zijn over gevolgen van de Russische sancties. Minderhoud zei dat vooralsnog "niet zo verschrikkelijk veel" bedrijven met problemen hebben aangeklopt bij de bank, maar voegt eraan toe dat het "in deze takken van sport heel snel kan gaan" en dat bedrijven die te maken krijgen met lage prijzen "vaak een acuut liquiditeitsprobleem hebben" omdat kosten tot en met oogst al gemaakt zijn.
Rabobank wil "in de kern gezonde" bedrijven, bedrijven met zicht op winstgevendheid, steunen. Volgens Bruggink valt zelfs van de glasgroentebedrijven het overgrote deel onder deze definitie en kan deze groep daarom rekenen op ondersteuning "die Rabobank als coöperatieve bank altijd verleent." Bruggink noemt het een misverstand dat sprake is van structurele overproductie. "Elke tomaat wordt opgegeten." Bruggink denkt dat de Russische sancties geen groot effect zullen hebben op de resultaten van de bank, al is het een onzekere factor.
Rabobank heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van bijna  €1,1 miljard euro, 3 procent minder dan vorig jaar. De winst werd met €214 miljoen gedrukt vanwege een eenmalige bankenheffing die de Nederlandse overheid instelde vanwege met de nationalisatie van SNS Reaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.