Home

Nieuws 58 reacties

Verzoek voor verlenging uitrijperiode mest

Den Haag – LTO Nederland, melkveehoudersvakbond NMV en loonwerkersorganisatie Cumela verzoeken staatssecretaris Sharon Dijksma om de uitrijperiode van dierlijke mest met twee weken te verlengen. Dat schrijven zij in een brief aan het ministerie van Economische Zaken.

Ook vragen zij om de inzaaidatum van groenbemesters uit te stellen. Het ministerie meldde maandag dat het verzoek is ontvangen en dat het in overweging wordt genomen.

De organisaties doen het verzoek omdat door de vele regenval in de maanden juli en augustus in verschillende regio's, maar voornamelijk in het zuiden van het land, nog altijd percelen onbegaanbaar zijn. In sommige gevallen moet er nog gecombined worden of is het stro nog niet geperst. Ook zijn er stukken grasland waar men  graag wil bemesten zodat er in het najaar één tot tweede goede snedes afgehaald kunnen worden. Daarom vragen de organisaties dat op zand-, klei- en lössgronden in plaats van tot 1 september, veertien dagen langer mest mag worden uitgereden. Wel wordt hierbij geadviseerd om een maximum te stellen van 100 kilo stikstof voor percelen die nog bemest moeten worden. Cumela voegt hier nog aan toe ook graag uitstel te zien voor bemesting op veengrasland.

"De noodzaak is er," meent Hans Verkerk van Cumela. "Achter graanteelten aan is bemesting nodig voordat groenbemester wordt ingezaaid. Hierbij heeft dierlijke mest de voorkeur." Volgens Verkerk zijn er nog altijd akkerbouwers die plaatsingsruimte over hebben om dierlijke mest uit te kunnen rijden. In welke mate er een achterstand is ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd kan hij niet zeggen.

Mestdistributeurs in het zuiden van het land beamen dat extra tijd dringend nodig is. "Het is hier de afgelopen maanden zelden langer dan 24 uur achter elkaar droog geweest," aldus Roger Stassen van het Limburgse mestdistributiebedrijf Stassen Sittard Mestrecycling & Transport. "We hebben nog wel werk voor drie weken liggen, en moeten dit allemaal in één week uitvoeren." Het bedrijf kan zeker 20 procent van de mest die het in augustus zou uitrijden nu niet uitrijden. Bovendien vreest Stassen dat er mest 'gedumpt' zal worden op percelen die nog wel begaanbaar zijn, maar waar de extra meststoffen eigenlijk niet nodig zijn.

LTO, NMV en Cumela vragen Dijksma om snel duidelijkheid voor ondernemers te verschaffen. Het is niet de eerste keer dat de overheid gevraagd wordt om de uitrijperiode te verlengen. Een terugblik naar eerdere jaren laat zien dat dit een wisselend resultaat oplevert. Afgelopen jaar werd de uitrijperiode wel verlengt, in 2010 gold dit alleen op zand- en lössgronden en in 2011 werd het verzoek geheel geweigerd.

Laatste reacties

 • BoB de Bakker

  Nutteloos verzoek want er wordt nog meer regen verwacht.

 • famtillemans1

  dus de datum moet gewoon geschrapt worden de natuur kun je niet sturen op papier . en ez hoort gewoon met de praktijk mee te denken . en standaart 14 dagen a 30 dagen uitstel te verlenen als t weer t niet toestaat !!

 • M.harmsen

  En eerder schrijven ze dat mest-uitrijden na 1 augustus zinloos is vanwege te lange nawerking(grasland dan). Vanwaar dan toch dit verzoek?
  Brengt ieder jaar zn verzoek niet de derogatie ingevaar?

 • alco1

  We moeten af van een bureaucratische landbouw.

 • koestal

  achter het bureau in Den Haag gaat het prima,regeltje na regeltje !

 • jrboer

  Een verzoek van niets, het blijft immers wisselvallig dus die percelen die te nat zijn drogen echt niet meer op.
  Bovendien wordt de mest veel te laat in het najaar aangewend met alle verliezen van dien, iets wat kort geleden hier nog ergens te lezen was Nota Bene!
  Wat betreft het dumpen van mest zoals in het artikel wordt gezegd; dat zijn ze daar in het zuiden wel gewoon....
  Vervroeg de uitrijperiode in het voorjaar alstublieft weer naar 1 februari. Daar hebben wij, onze gewassen en de natuur veel meer baat bij.

 • famtillemans1

  Wat een gelul vroeg in t voorjaar kan t ook na t mestrijden nat worden .dat je de hele zomer er niks meer aan hebt .Eigenlijk moeten mestsoorten die niet of nauwelijks uitspoelen sowieso uitstel krijgen . Alle vaste mestsoorten spoelen bijna niks uit en ook drijfmestsoorten met veel os zouden ervoor in aanmerking moeten komen . Dan denk je met t milieu en de boer en akkerbouwer mee

 • masmas

  Waarom bemesten jullie niet in het voorjaar denk ik dan.het was fantastisch weer toen,nu lukt het toch niet meer.nog minstens 10 dagen te nat!

 • Venstra

  @masmas
  Ehm, koeien produceren de hele zomer ook nog mest, en opslag in Nederland is duur en duur.

  @famtillemans1
  Heb hier dit voorjaar rond 1 februari bouwland bemest hoge zandgrond, het laagste gedeelte niet gedaan, later gras ingezaaid en er is maart april allemachtig veel water gevallen, je kon half mei toch precies zien waar er wel en niet bemest was.

 • cocoma

  Ik heb grasland wat al 2 maanden niet gemaaid is, met een zware snede erop. Als het droog is wil ik het maaien en dan nog een klein beetje bemesten (10-12m2/ha). Mij past uitstel daarom wel.

 • rub2

  Het is toch heel duidelijk, je hebt opslag nodig voor het steeds weer verlengde uitrijdverbod. De putten moet bij mij tenminste leeg eind augustus. Nu al een maand geen mest kunnen plaatsen betekent voor mij dat ik ff 450 kuub meer opslag moet genereren. Wanneer we nog een beetje fijne nazomer krijgen kan ik het gras met kuubje of 15 nog lekker aan de gang houden. Regels zijn gesteld van achter het bureau en hebben geen enkel raakvlak met de praktijk. Als we nog even zo door gaan eindigen we weer als een Russisch staatsbedrijf dat in de oude tijd de staat liet bepalen wanneer er gemaaid mocht worden.......

 • famtillemans1

  Helemaal mee eens rub2 bijna rusland hier

 • dayo

  je moet gewoon opslag genoeg hebben is al paar jaartjes bekend, ieder jaar weer dat gezeur om 2 weken extra, als je toch wat wil dan beter 2 weken eerder beginnen op 1 februari dan is je N benutting vele malen hoger dan nu bemesten

 • koeien10

  tegen het natte weer kun je niet werken ,dus 14dgn uitstel we worden al genoeg geboycot.

 • m.en.mh.miedema

  Mest die je dit jaar nog kan plaatsen maar niet (kunt)uitrijden en dus door moet schuiven naar volgend jaar moet je dan als extra afvoeren of je eindvoorraad volgend jaar moet netzoveel groter zijn als dit jaar. Mest die je nu nog op grasland uitrijd word weldegelijk benut. Kon afgelopen seizoen(2013) vers gras op stal voeren tm 6 januari 2014. Op 4 april alweer eerste balen gekuild!(wel een ander perceel,maar toch)Bijna een continu groeiseizoen, ook mestuitrijden is maatwerk en kun je niet vanachter een bureau regelen. Dat zijn regels voor een communistische heilstaat en we weten allemaal wat dat oplevert.

 • aarthamstra1

  Je moet er maar verstand van hebben ,is het niet zo dat er nu veel voedingsstoffen weg spoelen door de vele regen, dat er in september toch niet zoveel meer groeit. Dat die weggespoelde voedingsstoffen in het vroege voorjaar om extra stront vraagt Anders we keer op keer verder verarmen.

 • wmeulemanjr1

  Duurt niet lang meer, dan mag je half augustus landbouwkundig al niet meer bemesten (kunstmest moet dan landbouwkundig weer wel??? handel/handel !!!). Waar gaat dit heen? Moeten we dan constant in een kort seizoen te grote hoeveelheden mest wegrijden? mooier is het toch als je langer kleinere giften per/ha. kunt geven, heb je minder kunstmest nodig lijkt mij.

 • haam

  wat is de waarde van een bemestingsplan nog als je je er niet aan kan houden dus uitstel please .

 • cocoma

  Over de daling van de mestkwaliteit (door rotting en gasvormige vervluchting) bij langdurige opslag lees je weinig!

 • sjang

  @m harmsen: De derogatie moeten ze zo wie zo afschaffen. Andere sectoren moeten hiervoor te veel wisselgeld betalen.

 • koestal

  boeren en tuinders zijn ook al de dupe van de boycot van Rusland waar ze verder ook niets aan kunnen doen

 • wvb

  Alle koeien in de wei

 • japke33

  @wvb, lekkere boel wordt dat, 150 koeien op een drassig stuk land!

 • Mozes

  @sjang #20, dat is toch wel het allerslechtste argument wat ik ooit gehoord heb. Dankzij de derogatie is er veel meer mestplaatsingsruimte. Zonder derogatie komt er een enorm aanbod van rundveemest die bij akkerbouwers meer gewild is dan varkensmest. Het gevolg zal zijn dat de varkenshouders nergens meer met de mest naar toe kunnen.

 • alco1

  Laten we het zo stellen: In de zeer slechte mestwetgeving is de derogatie een zoet houdertje. Trouwens nu met het plafond kun je er ook anders tegenaan kijken.

 • Mozes

  Het groeiseizoen is dit jaar een maand eerder begonnen dan vorig jaar. Ook zonder verlenging van de uitrijperiode heeft men al een maand langer mest kunnen uitrijden dan vorig jaar. Men had dus in juli al de mest kunnen uitrijden die men vorig jaar in augustus heeft uitgereden. Toch is de uitrijperiode weer tekort?
  Het gaat helemaal niet om een bemestingsprobleem maar om een opslagprobleem. Op 31 augustus moet de kelder tot op de bodem leeg omdat men anders volgend jaar februari niet haalt.
  Door op 31 augustus de kelder tot op de bodem leeg te maken heeft men volgend jaar in de eerste helft van het groeiseizoen te weinig mest beschikbaar om de plaatsingsruimte te benutten. Daardoor moet in de eerste helft van het groeiseizoen teveel kunstmest gebruikt worden waardoor men te weinig heeft voor het tweede deel van het groeiseizoen. Vervolgens moet zo laat mogelijk in het seizoen weer mest uitgereden worden om de plaatsingsruimte vol te krijgen en de put weer leeg te krijgen. Boeren die op deze manier werken zijn helemaal niet bezig met optimale bemesting gericht op een zo hoog mogelijke benutting. Ze zijn bezig met 'put leeg houden'.

  We hadden dit jaar een hoge melkprijs zodat er financieel voldoende ruimte was om te investeren in mestopslag. Dat gezeur om verlenging van uitrijperiode moet maar eens afgelopen zijn. Ik heb liever dat de uitrijperiode met een maand verkort wordt en dat wij in ruil daarvoor een hogere aanwendingsnorm krijgen.

 • alco1

  Ik vind bemesting vooral voor stal voedering half augustus en eind augustus als het gras al schraal oogt wel een optimale bemesting. Als je dit wilt zal je toch mest in de put moeten hebben. Als maaien dan niet lukt heb je een probleem. Door schuiven moet dan een optie zijn.

 • Mozes

  Natuurlijk @alco, moet je grasland in augustus nog bemesten. Met KUNSTMEST en niet met dierlijke mest. Dierlijke mest moet je vanaf eind juli in de put houden.

 • alco1

  Weer hetzelfde liedje. Waarom kunstmest en dierlijke mest afvoeren?

 • alco1

  Natuurlijk weet ik ook wel dat je met de riemen moet roeien die je hebt en dan kun je het beste de zekerheid inbouwen zoals jij schetst Mozes.
  Maar ik hou nou eenmaal niet van dat bureaucratische (communistische. Hier hoeft u niet te denken, hier wordt voor u gedacht) gedoe.
  We zijn zo langzamerhand slaaf van de dictatuur die democratie heet.
  Je weet dat ik voor een bemesting op maat ben. En ieder bodemonderzoek in de herfst geeft aan wat het volgend jaar voor ruimte geeft.

 • jrboer

  Mozes slaat de spijker op zijn kop!

 • Burgerman9

  In deze hele discussie wordt voorbijgegaan aan de reden van het maximeren van de hoeveelheid mest die in het milieu mag worden geloosd. Nederland heeft met de derogatie al een veel grotere plaatsingsruimte, en nog klagen de boeren . Als ik alle commentaren -en niet alleen die onder dit artikel- lees dan is men kennelijk van mening dat de boeren het recht moeten hebben te bepalen hoeveel mest zij willen lozen, omdat zij de enigen zijn die er verstand van hebben. Zij willen niet een russisch staatsbedrijf zijn, maar de rest van Nederland onderwerpen aan hun regels mag wel?

 • Mozes

  @alco, het gaat in deze discussie niet om de hoeveelheid die je mag bemesten maar om de meest optimale manier van bemesten. Je mag een beperkte hoeveelheid dierlijke mest aanwenden en een beperkte hoeveelheid kunstmest. Juist omdat de hoeveelheid krap is is het van belang om deze zodanig aan te wenden dat de benutting zo hoog mogelijk is.
  Het is al zo vaak gezegd, maar de hoogste benutting krijg je door dierlijke mest alleen in de eerste helft van het groeiseizoen aan te wenden. Daardoor kun je een deel van de kunstmest van de eerste helft van het groeiseizoen naar de tweede helft schuiven.
  De totale hoeveelheid die je aanwent blijft hetzelfde maar de benutting wordt hoger.

 • schoenmakers1

  burgerman is typisch een voorbeeld van beslissen over iemand anders zijn geld, heeft waarschijnlijk zelf nog nooit voor een cent risico gelopen

 • Mozes

  Nog een aanvulling: het enigste nadeel is dat je meer opslagruimte nodig hebt. En dát is het werkelijke probleem in de jaarlijks terugkerende roep om verlenging van de uitrijperiode.

 • John*

  opslag voor een jaar mest is eigenlijk een voorwaarde om in Nederland vee te houden.

  Het regent hier pijpestelen maar toch wordt er gemaaid zodat er de komende dagen nog flink mest gereden kan worden.. zonde van de oogst en van de mest.

 • Mozes

  @Burgerman9, jou woordkeuze is suggestief. We hebben het niet over 'lozen' maar over bemesten. Als via het gewas een bepaalde hoeveelheid stikstof, fosfor en kali aan de grond wordt onttrokken moet er eenzelfde hoeveelheid via bemesting ook weer op omdat anders de grond wordt uitgeput.
  Dat is dus heel iets anders dan afvalwater wat vanuit de stad geloosd wordt.
  Dat Nederland via derogatie meer mest per hectare mag aanwenden dan veel andere landen komt omdat de gewasopbrengt in Nederland veel hoger is dan in andere landen.

 • alco1

  (Burger)man9 Je praat als een burger, dom dus.
  @Mozes. Wat jij schrijft in #33, onderschrijf ik ook wel in #30.
  Ik laat echter geen mogelijkheid onbenut om verschraling tegen te gaan, wat juist uitspoeling zal veroorzaken, wat je ook omschrijft in #37.

 • Burgerman9

  Schoenmakers1 , je reactie #34 geeft perfect aan waar het aan schort; de enige invalshoek van alle commentaren is geld. Dus rijdt mijn buurman zijn mest uit zonder die te injecteren , want zo'n machine is goedkoper, verpacht hij zijn grasland aan een bollenboer want dat levert lekker veel geld op wegens het vele gif dat die grond verontreinigt, en omdat hij minder grasland heeft wordt de mest nog wat dikker uitgereden want een grotere mestopslag kost maar geld. Dus ja, ik mag dan geen financieel risico hebben, maar dat geeft niemand het recht mijn gezondheid in de waagschaal te stellen .

 • loonbedrijf bauwens

  laat de buromensen eens boeren tzal veel minder zijn!!
  en laat de overheid eens aan hun inkomen ziiten!!

 • koestal

  Het is veel te nat,merken ze op het ministerie niets van

 • eppenzolder

  Helemaal eens met reaktie #26 van Mozes

 • koestal

  ach ,met de derogatie zijn de boeren ook al voor de gek gehouden en met de zachte landing ook al,ze hebben in Den Haag geen boodschap aan al die boeren,ze gaan voor natuur ! Nu worden de boeren en tuinders ook weer de dupe van de Russische boycot ,de politiek in Den Haag is anti- landbouw,vooral gezegend met zo,n linkse staatssecretaris,dan is het vechten tegen de bierkaai,waar blijven onze landbouwvertegenwoordigers in de Tweede Kamer ? zeker nog op zomerreces

 • koeien10

  koestal je hebt gelijk.

 • varkenshouder1

  Na het weekend pas droger dus die 2 weken verlenging is minimaal nodig. Als die verlenging nu niet afgegeven wordt dan weet ik niet wat er moet gebeuren om hem wel te krijgen. Moet het dan voortaan sneeuwen in Augustus.....

 • Mozes

  Ik weet wel wat er moet gebeuren @varkenshouder1: zorgen voor voldoende mestopslag zodat je niet in augustus hoeft uit te rijden op grasland. Alleen op sommige akkerbouwpercelen (graanstoppel) kan het noodzakelijk zijn.

 • alco1

  In de hele discussie wordt er gedaan alsof bemesten in augustus een milieuramp zal veroorzaken. Echter is dit nergens hard te maken. Op stoppel en andere landen is de spreiding er wel. Niet bij ons op grasland is dus onbegrijpelijk. Ik durf zelfs te stellen dat het in veel gevallen beter kan zijn, al is dit ook niet zomaar aan te tonen.
  Verruiming in dierlijk mest aanwenden ipv. kunstmest zal dus ook niet zo gauw een fiat krijgen omdat er boeren zoals hier boven al voor de regelgeving aanlopen, zonder tastbaar bewijs.
  Ps. En dan hebben we het niet hoe we nu het beste kunnen roeien met de riemen die we nu hebben.
  Ik hoop dat het nu begrepen wordt wat mijn insteek is in de hele discussie.

 • sjang

  aan allen: ik wil nog bemesten omdat ik een groenbemester moet zaaien en in het voorjaar is de grond meestal niet bekwaam om mest uit te rijden. Dus de najaarsbemesting is voor mij van belang. Dit heeft alles niks te maken met opslag e.d. De mest moet ik aanvoeren.

 • Zuperboer

  Nu bemesten helpt de Palingstand in de nederlandse wateren misschien weer omhoog (Telegraaf 27/8). Dat zijn de betere argumenten lijkt me.

 • alco1

  @Zuperboer. Er zijn hier reageerders, vooral LTOérs die al voor de wetgeving aanlopen.
  Dat is pas erg.

 • Rosekalf 2012

  At #39 Burgerman,

  Wat jij met je buurman hebt heeft niks met een sector te maken.
  Zelfde verhaal als een omgevallen boom of een verkeerde schutting..

  Het is verboden om mest bovengronds uit te rijden en daar is in de sector ontzettend veel geld in geinvesteerd (maar de vraag of dit goed is ,want in DLD wordt het tegenovergestelde gedacht)

  Daarnaast het dikker mest rijden is een gevoel aar je hebt toch geen feiten?, anders werd deze boer wel gepakt door NVWA.

 • eenvoudige boer

  Van alle reactie's, die hier gegeven worden vind ik die van Mozes de meest verstandige onder de huidige wetgeving.
  Natuurlijk zou ik ook graag wat meer drijfmest willen aanwenden en minder kunstmest, wat ook makkelijk zou kunnen, zonder meer uitspoelingsverliezen. Maar we hebben ons nou eenmaal aan de wet te houden. Als volgend jaar op het zand de N-gebruiksnormen met 20% omlaag gaan voor bepaalde gewassen dan vraagt niemand meer voor uitstel in sept

 • Marcel v

  Je doet je naam eer aan eenvoudige boer, als de bemestingsnorm met 100% omlaag gaat hoeven we ook niet meer te investeren in een mestinjecteur. Het verhaal wat Mozes hier ophangt rammelt van alle kanten. De laatste jaren word het steeds belangrijker om veel voer van het dure land te halen dus proberen wij tot in december te weiden/maaien. efficiënt voor de boer , goed voor milieu , ecologische voetstap is kleiner . Kortom iedereen blij Als dit lukt met op het eigen bedrijf geproduceerde mest en met meerdere kleine giften is de kans (risico) op uitspoelng het laagst en word het minst met (kunst)mest gesleept (lees brandstof verknoeit)

 • boerbarg

  Eind augustus begin september bemesten is niks mis mee, door 10 tot 15 kuub koemest op het grasland te brengen voeg je meteen organische stof toe.
  hierdoor komt je grasland veel mooier de winter door voordeel in het voorjaar.
  het is nu dan wel nat maar het gaat echt nog wel een paardagen mooi weer worden.
  planning
  aankomende week proberen te maaien
  door verlenging uitrijperiode kleine mestgift (dus geen kunstmest)
  land kaal maken kuilen of bloten


  door ver

 • boerbarg

  half oktober land kaal maken kuilen of bloten

 • cocoma

  Wanneer komt het antwoord van de staatssecretaris?

 • K. Graumans

  @cocoma: Naar verwachting vandaag, maar is niet met zekerheid gemeld.

 • ghlegebeke

  die Separatisten RVO die proberen boeren kapot te maken dat heb ik ook vernomen met Pieter van de Wal' ik zie niet aankomen dat er uitstel komt

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.