Home

Nieuws 3685 x bekeken 1 reactie

Frans bedrijf met moderne stal

In een aantrekkelijk, divers, Frans landschap staat een modern melkveebedrijf te koop. Het bedrijf heeft een nieuwe stal en een mooie verkaveling.

Nabij Moulins, een stad in het departement Allier in het midden van Frankrijk, staat een compleet melkveebedrijf te koop. De Allier staat bekend om het Bocage Bourbonnais: een vriendelijk landschap met heggen, grote, alleenstaande eikenbomen en boswallen. Er is een diversiteit aan bedrijven met akkerbouw, vleesvee, schapen en melkvee. In de omgeving zijn Nederlanders en Belgen actief in de melkveehouderij en de akkerbouw. De regio is interessant omdat voldoende goede grond te koop of te huur is, er geen mestdruk is en voldoende stro voorhanden.

De huidige eigenaren besloten vijf jaar geleden hun bedrijven samen te voegen in een SCL, een Franse maatschap met aandelen. Zo ontstond een bedrijf met 900.000 kilo melk en 140 hectare grond. De vennoten verpachten hun grond aan de SCL voor achttien jaar met recht op verlenging voor € 150 per hectare per jaar.

Door privéomstandigheden heeft een van de maten de SCL verlaten. De andere melkveehouder is bijna pensioengerechtigd en wil het bedrijf niet als enige maat voortzetten. Daarom worden de SCL en de bezittingen van de reeds vertrokken maat verkocht.

Nieuwe ligboxenstal

In 2011 is op de hoofdlocatie een ligboxenstal voor 100 koeien gebouwd. In tegenstelling tot wat in Frankrijk gewoon is, blijven de koeien jaarrond op stal. Dus is gedacht aan brede loopgangen, ruime boxen, dikke koematrassen en voldoende licht en ventilatie. De melk gaat naar zuivelverwerker Rians, een familiebedrijf dat voornamelijk toetjes en verse kwark maakt.

Het te koop staande deel omvat verder een ruim erf met woning en bedrijfsgebouwen. Rond het erf ligt 60 hectare eigendomsgrond, verkaveld in vier percelen en geheel gedraineerd. Hiervan is 40 hectare te beregenen met water uit een eigen bassin, vanwaar het via ondergrondse leidingen naar een beregeningshaspel gaat. Daardoor is een intensiever 
gebruik mogelijk dan in de regio gebruikelijk is.

De overgebleven maat woont op 10 kilometer afstand en blijft daar wonen. Daar heeft hij 80 hectare in eigendom, die hij blijft verpachten aan de SCL. Deze grond is wat minder van kwaliteit en als bouwland (voornamelijk granen en koolzaad) in gebruik. Deze grond is gedeeltelijk gedraineerd en niet beregend.

Juiste moment bewerken

De temperatuur in dit deel van Frankrijk is gemiddeld 5 graden hoger dan in Nederland. Door de lagere luchtvochtigheid is het een aangenaam klimaat. Voor de gewassen betekent het een vroege voorjaarsgroei en groeistilstand in de zomer. Op het juiste moment bewerken van de grond is daarom belangrijk. De maatschap doet dat in eigen beheer. Alleen bij de oogst wordt de loonwerker ingeschakeld. Doordat de meeste boeren eigen materiaal hebben, zijn de loonwerkers in de regio klein.

Door de overname van de aandelen van de SCL gaan het vee, de machines, productie- en subsidierechten, de nieuwe stal en het pachtcontract van 80 hectare over naar de nieuwe eigenaar. De vraagprijs voor alle aandelen, woning, erf met bedrijfsgebouwen en 60 hectare land is € 1.500.000 exclusief aankoopkosten. Gezien de spoed waarmee het bedrijf moet worden verkocht, is onderhandelen over een lagere prijs goed mogelijk.

 

Meer informatie:

Van der Slikke rentmeesters, tel.: 0111-67 17 35, www.vdslikke.nl, of Leo Dorresteijn, 06-22 54 44 84, dorresteijn@vdslikke.nl

Rene Stevens

Eén reactie

  • farmerbn

    Wat was de EBE die laatste 5 jaren? EBE is het verschil van de opbrengsten en alle kosten behalve rente, aflossing en privé. Hoe hoger hoe meer leencapaciteit dus hoe rendabeler het bedrijf. Gemiddeld EBE is 160 euro per 1000 liter en goed is meer dan 200 euro per 1000 liter.

Of registreer je om te kunnen reageren.