Home

Nieuws

Ziekteverzuim agrarische sector licht gedaald

Leiden - Het ziekteverzuim in de agrarische en groene sector is licht gedaald. Het ziekteverzuimpercentage over de eerste twee ziektejaren daalde van 3,8 procent in 2012 naar 3,5 procent in 2013. Dat meldt de onderlinge verzekeraar voor werkgevers en werknemers in de agrarische sector SAZAS.

"Een positieve ontwikkeling", volgens Frank Crucq, werkgeversvoorzitter van het bestuur van SAZAS. Wel houdt hij een slag om de arm. "De ontwikkeling is dat de gemiddelde leeftijd in onze sector stijgt. Dat betekent dat werknemers ouder worden. Oudere werknemers zijn niet vaker ziek, maar als er iets aan de hand is, duurt het in de regel vaak langer voordat de werknemer hersteld is."
"De aanpak van verzuim is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer", geeft Marcella Bense aan, werknemersvoorzitter van het SAZAS-bestuur en bestuurslid FNV, "Een goede verzuimaanpak vertaalt zich dus terug in de verzuimcijfers. Door onze gezamenlijke inspanningen steekt onze sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere  sectoren."

De  meldingsfrequentie- het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- valt als gevolg van de  griepgolf begin 2013 iets hoger uit dan het jaar ervoor. In het tweede kwartaal nam de griepgolf af en stabiliseerde de meldingsfrequentie. De gemiddelde ziekteduur stijgt, naarmate de leeftijd  stijgt. De gemiddelde verzuimduur in de leeftijdscategorie tot en met 25 jaar is drie weken, verzuim van de leeftijdscategorie 36 tot en met 45 jaar gemiddeld vier weken en verzuim in de categorie ouder dan 56 jaar gemiddeld vierenhalve week. De verzuimduur in de oudste leeftijdscategorie is wel behoorlijk gedaald t.o.v. 2012. Dat houdt mogelijk verband met de extra aandacht voor deze groep.

Of registreer je om te kunnen reageren.