Home

Nieuws

Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in

Breda - Met ingang van vandaag heeft Waterschap Brabantse Delta alle verboden voor het onttrekken uit oppervlaktewater ingetrokken. De afgelopen weken stelde het waterschap onttrekkingsverboden in voor verschillende gebieden.

Het waterpeil in sloten, beken en andere waterlopen is echter voldoende gestegen door de neerslag van de afgelopen week. Daarnaast is er minder water verdampt vanwege de lagere temperaturen.

Het waterschap blijft de waterstanden in de sloten en beken in West-Brabant nauwlettend in de gaten houden.

Voor alle onderstaande gebieden geldt per 11 juli 2014 geen onttrekkingsverbod meer:

- Stroomgebied van de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda;

- Stroomgebied van de Aa of Weerijs, de Moersloot en de Kleine Beek (grasland);

- De Aa of Weerijs zelf (grasland).

Met het intrekken van deze verboden gelden er geen onttrekkingsverboden meer in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta.

Of registreer je om te kunnen reageren.