Home

Nieuws laatste update:7 okt 2014

Wat is furazolidon?

Furazolidon is een antibioticum dat in 1954 op de markt kwam. Het is een middel dat erg effectief is tegen darminfecties als salmonella, E.coli en darmparasieten.

Zelfs nu, zestig jaar na veelvuldig gebruik in de humane en diergeneeskunde is er nog nauwelijks resistentie tegen aangetoond. Het middel wordt meestal oraal (via water of voer) toegediend. Het middel was tot 1995 toegelaten en werd zelfs in standaard medicinale premixen verwerkt.

Furazolidon zelf is niet kankerverwekkend, de in het lichaam gevormde omzettingsproducten (metabolieten) zijn dat wel. Daarom is het gebruik van furazolidon bij landbouwproductiedieren in 1995 door de EU verboden. In de Verenigde Staten was het gebruik als groeibevorderaar in de vleesveehouderij nog toegestaan tot 2009.

In de EU geldt een totaalverbod. Vlees, melk en eieren van dieren die er mogelijk mee in contact zijn geweest, moet buiten de handel blijven. Feitelijk betekent dat ruimen van dieren na gebruik.

Van de oraal verstrekte hoeveelheid furazolidon komt circa 10 procent in de mest terecht. Toch is het middel zelf nooit in dierlijk vet aangetoond. Dat was reden voor de EU een speciale test te laten ontwikkelen die de omzettingsproducten aantoont. Deze heeft een zeer hoge betrouwbaarheid die nog steeds toeneemt. In enkele jaren tijd is de detectiedrempel met een factor miljoen vergroot van enkele ppm (parts per million of gram per ton) naar de huidige enkele parts per trillion (milliggram per 1.000 ton).

Bekijk ook het interactieve dossier over Furazolidon

Of registreer je om te kunnen reageren.