Home

Nieuws 2 reacties

Vragen over terugvordering geld schoolfruit

Den Haag – CDA-Kamerlid Jaco Geurts is geschokt over de gang van zaken met betrekking tot de schoolfruitregeling. Hij heeft staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) vragen gesteld.

De vragen van Geurts gaan over de terugvordering van €3,8 miljoen aan fruithandelaren in verband met het verkeerd uitvoeren van het schoolfruitprogramma. Reden van de terugvordering door de Europese Commissie is dat de regeling onjuist zou zijn uitgevoerd. Dat komt omdat de Europese subsidie pas opgeëist kan worden als alle rekeningen door de fruithandelaren zijn betaald. In de Nederlandse vertaling stond dit detail niet. De handelaren waren te vroeg met het indienen van de declaraties. Deze fout leidt er nu toe dat het geld wordt teruggevorderd. Vier fruithandelaren dreigen hierdoor failliet te gaan.

Volgens Geurts worden er sinds de overdracht van de schoolfruitregeling van het Productschap Tuinbouw naar rijksdienst RVO.nl hiaten gevonden in de regeling. "De staatssecretaris is nu van plan om bijna 95 procent van de subsidies die in 2012-2013 zijn verstrekt terug te vorderen van de bedrijven, terwijl zij niet verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de regeling", aldus Geurts. Hij voegt er aan toe dat het ministerie de uitvoering van de regeling door het productschap controleerde en heeft goedgekeurd. "Nu krijgen bedrijven die een goede dienst leveren aan de Nederlandse jeugd de rekening gepresenteerd", aldus Geurts.

Geurts vraagt aan de staatssecretaris hoe het mogelijk is dat de betaling van de eerdere jaren is goedgekeurd, terwijl de regels op dezelfde manier zijn uitgevoerd als in 2012-2013.  Ook wil hij opheldering over de vraag of de Nederlandse overheid nu wel of niet verplicht was om de regeling te co-financieren. Dat heeft Nederland niet gedaan. De verplichte co-financiering werd door het ministerie overgedragen aan het bedrijfsleven.
Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vraagt opheldering over de zaak. Ze wil onder andere weten of het klopt dat de vertaalfout al 2,5 jaar geleden op het ministerie is ontdekt en dat deze niet is gecommuniceerd naar de sector.

Laatste reacties

  • FarmerNL

    Tja fruithandelaren zijn maar gewoon hardwerkende MKB'rs die je best een beetje mag plagen, wonen waarschijnlijk niet in de randstad en geen lid van de Pvda, Groenlinks of D66. Anders hadden ze zelfs recht op gratis geld en een lintje. Eigen schuld dus.

  • Elevage

    dus is er nou eerst een factuur ingediend voordat het fruit geleverd is? Lees ik dat goed? En zou dit dan beteken dat niet alle fruit is uitgeleverd, maar wel gedeclareerd??
    dan lijkt het me een duidelijke zaak

Of registreer je om te kunnen reageren.