Home

Nieuws 1596 x bekeken

Subsidie voor duurzame stal

Den Haag – Wie wil investeren in de huisvesting van dieren en daarbij rekening houdt met dierenwelzijn kan subsidie aanvragen.

Alleen stallen in of nabij een Natura 2000-gebied komen hiervoor in aanmerking. De openstelling van de subsidie Investeringen in integraal duurzame stallen RLS is van 1 augustus tot en met 29 augustus 2014. Er is €9 miljoen beschikbaar voor investeringen in veestallen als deze in of maximaal 3 kilometer buiten een Natura 2000-gebied liggen. Varkens- en pluimveehouderijen die in extensiveringsgebieden liggen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staat een lijst met alle Natura 2000-gebieden met een stikstofprobleem. Via een kaart kan iedereen zien of de stal in of binnen de drie kilometerzone van het desbetreffende natuurgebied ligt en zodoende in aanmerking komt voor steun.

De subsidie houdt in dat de investeerder 40 procent vergoed krijgt van de meerkosten (investeringen die verder gaan dan de gangbare norm). De meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten maakt de ondernemer voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van het milieu of van diergezondheid. Per aanvraag is de maximale steun €250.000.

Meer informatie over deze via Investeringen in integraal duurzame stallen RLS 2014.

Of registreer je om te kunnen reageren.