Home

Nieuws 1370 x bekeken

Residuen furazolidon in mest geen risico

Utrecht - Op basis van de beschikbare informatie verwacht het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) géén risico voor dieren die op percelen geweid worden waarop mest is uitgereden van dieren die voer met het verboden antibioticum furazolidon gegeten hebben. Ook voor de consument van levensmiddelen van zulke dieren wordt geen risico verwacht.

Onderzoek van de NVWA heeft onlangs aangetoond dat er in de urine van kalveren resten van furazolidon zitten. Furazolidon is een antibioticum tegen darminfecties. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in voedselproducerende dieren. In aanvullend onderzoek is furazolidon in een diervoeder aangetroffen en bij meerdere dieren AOZ aangetoond. AOZ is een afbraakproduct van furazolidon.

Er zijn in urine residuen van furazolidon aangetroffen waardoor mest deze residuen zal bevatten. Op dit moment wordt de melk met de mest gemengd en op de percelen uitgereden. Vanwege de snelle afbraak van furazolidon zullen nauwelijks resten van furazolidon in de mest aanwezig zijn. De resten zullen vooral aanwezig zijn als metabolieten. Er is geen literatuur waarin dit potentiële risico beoordeeld is, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat de metabolieten persistent zijn. Bovendien wordt het gehalte sterk verdund door het mengen met melk en het uitrijden over het land. Er zijn dus geen redenen om te veronderstellen dat in dit geval het uitrijden van gecontamineerde mest een potentieel risico vormt, aldus het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering van de NVWA.

Of registreer je om te kunnen reageren.