AlgemeenNieuws

Rekenkamer: onvoldoende toezicht uitvoering GLB

Brussel – De Europese Commissie hield niet naar behoren toezicht op de lidstaten van de Europese Unie bij het berekenen van de toeslagrechten in de periode 2010- 2012. Dat concludeert de Europese Rekenkamer.

De subsidies werden niet altijd uitgekeerd in overeenstemming met de beginselen en beleidsdoelstellingen van de EU en de toeslagrechten werden soms verkeerd berekend, aldus de Rekenkamer. De instelling vindt bovendien dat de Commissie geen duidelijke uitvoeringsbepaling had opgesteld en onvoldoende toezicht hield op de lidstaten die de  €4,2 miljard uiteindelijk uitkeerden aan de boeren. De lidstaten hielden zich volgens de Rekenkamer niet altijd aan het non-discriminatiebeginsel van landbouwers en het evenredigheidsbeginsel.

Sinds 2008 wordt de Europese steun aan boeren ontkoppeld van de productie. Deze ontkoppelde steun wordt uitbetaald via toeslagrechten. De Rekenkamer heeft dit systeem nu beoordeeld. 

De Rekenkamer constateert dat de lidstaten de referentiegegevens van de boeren in de meest gevallen goed hadden toegepast. Maar bij de uitkering werden de rekenregels niet altijd juist gebruikt. De Europese Commissie heeft volgens de Rekenkamer ook onvoldoende duidelijkheid aan lidstaten gegeven over welke controles lidstaten moeten uitvoeren om de juiste berekeningen van toeslagrechten te waarborgen.

De Rekenkamer vindt dat de regelgeving in het nieuwe GLB moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de subsidies bij de actieve boeren terecht komen. In het nieuwe GLB is hier al op ingespeeld door de definitie van actieve landbouwer aan te scherpen, waardoor bijvoorbeeld vliegvelden niet meer in aanmerking komen voor landbouwsubsidies. Ook moet subsidiabele landbouwgrond nauwkeuriger worden omschreven. De Rekenkamer adviseert tevens dat er moet worden gestreefd naar een evenwichtigere verdeling van de steun onder de boeren door verdere modulatie van de betalingen, bijvoorbeeld door een maximum bedrag aan toelage in te stellen. De regels voor de betaalorganen, zoals uitvoeringsdienst RVO.nl in Nederland, moeten bovendien duidelijker worden, waardoor de Europese Commissie makkelijker kan toezien op een juiste uitvoering van de betalingen door de lidstaten.

De Rekenkamer maakt in het onderzoek geen onderscheid tussen de uitvoering in de verschillende lidstaten. De Europese Commissie wordt aangesproken op de fouten, omdat zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van het GLB.

Beheer
WP Admin