Home

Nieuws 1431 x bekeken

Partijen willen meer vanggewassen in vergroening

Den Haag – ChristenUnie, SGP, CDA en PVV willen onder voorwaarden de teelt van vanggewassen toestaan als generieke maatregel voor de invulling van de vergroeningseisen in het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Onder de huidige voorstellen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zijn vanggewassen alleen toegestaan als invulling van de Ecologische aandachtsgebieden (EFA) in combinatie met vlas of hennepteelt of als onderdeel van een gelijkwaardig pakket waarbij ook akkerranden moeten worden aangelegd.
De Kamerleden willen vanggewassen, met uitzondering van vanggewassen na mais en graan, nu ook generiek toestaan. Voorwaarde hierbij is wel dat de gewassen minimaal 10 weken moeten staan en dat er geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Dijksma is fel tegen de motie. Ze vindt dat toelating op deze manier niets toevoegt aan de vergroeningseisen en spreekt afkeurend dat dit een vorm van greenwashing is. Ze vergelijkt het voorstel van de fracties met dat van VVD-Kamerlid Lodders, die een motie indiende om alle opties die de EU biedt voor vergroeningsmaatregelen ook in Nederland mogelijk te maken. Ook dat wil Dijksma niet. Ook het voorstel van SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf om zonnebbloemen, boekweit, winterkoolzaad en olievlas toe te staan als vanggewas werd door Dijksma afgewezen, omdat dit onvoldoende zou bijdragen aan biodiversiteit. Dijkgraaf ging niet akkoord met deze uitleg, omdat andere gewassen als lupinen en veldbonen, met een gelijk biodiversiteitswaarde, wel zijn toegelaten. "U bent niet consistent", vindt Dijkgraaf. In de schriftelijke uitleg die Dijksma donderdag naar de Kamer stuurde, schrijft Dijksma dat vanggewassen alleen generiek worden toegelaten als hierbij geen gewasbeschermingsmiddelen of mest wordt gebruikt. "Voor zonnebloemen en winterkoolzaad zijn deze wel nodig", aldus Dijksma. Boekweit en olievlas worden volgens Dijksma niet of nauwelijks geteeld in de akkerbouwgebieden, waardoor toelating van deze teelten weinig gebruikt zal worden, waardoor de erkenning als equivalente maatregel praktische bezwaren en hoge uitvoeringslasten met zich mee brengt.

SP-Kamerlid Henk van Gerven vroeg juist om de teelt van lupinen en veldbonen te schrappen als EFA-invulling, maar ook dat wordt door Dijksma ontraden.

De Tweede Kamer stemt donderdagnacht over de moties, bij de laatste stemmingen voor het zomerreces.

Of registreer je om te kunnen reageren.