Home

Nieuws

Nederland sterk vertegenwoordigd in landbouw- en milieucommissie EP

Straatsburg - Jan Huitema (VVD) en Anja Hazekamp (PvdD) worden volwaardig lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bas Belder (SGP) worden plaatsvervangend lid van de landbouwcommissie. Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met de samenstelling van de commissies.
Nederland is met drie vaste leden stevig vertegenwoordigd in de milieucommissie. Schreijer, Bas Eickhout (GroenLinks) en Gerben Jan Gerbrandy (D66) zijn vast lid geworden van deze commissie. Huitema is plaatsvervangend lid van deze commissie.
Esther de Lange (CDA) is lid geworden van de commissie voor economische en monetaire zaken. Wim van de Camp (CDA) en Hans van Baalen (VVD) hebben zitting in de commissie internationale handel.
Schreijer is blij met haar benoeming. "Pas als je hier loopt, zie je dat er weinig verschil is of je vast of plaatsvervangend lid bent van een commissie. Daarnaast worden de speerpunten van mijn campagne, Natura 2000, Flora- en Faunawet, nitraatrichtlijn en antibioticabeleid in de milieucommissie besproken. Daar wil ik me vooral op gaan richten", aldus Schreijer.

De omvang van de landbouwcommissie is met 45 vaste leden en evenveel plaatsvervangende leden vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van de vorige periode.
Schreijer-Pierik is vast lid geworden van de milieucommissie en plaatsvervangend lid van de visserijcommissie.

Of registreer je om te kunnen reageren.