Home

Nieuws 1991 x bekeken 1 reactie

NVM: Bank remt expansie landbouwsector

Nieuwegein – Met name in de intensieve sector en glastuinbouw zijn de banken die ervoor zorgen dat bedrijven niet kunnen groeien. De bank is de remmende factor in expansie, aldus makelaarsvereniging NVM tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers 2014 donderdag.

De NVM constateert dat banken kritischer zijn geworden ten aanzien van financieringen. Arjan van der Waaij, voorzitter NVM van de vakgroep Agrarisch & Landelijk vastgoed: "Landelijk gezien hebben veel agrarisch ondernemers de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in gebouwen met een daarbij behorende hypotheek. Door het aanscherpen van financieringsvoorwaarden raakt een deel van de ondernemers aan z'n hypotheekplafond en is de bank soms een remmende factor in expansie."

De makelaarsvereniging zegt ook dat banken wel bereid zijn te financieren in sectoren met perspectief, zoals de melkveehouderij en akkerbouw. "Toch zijn boeren ook in deze gevallen vaak genoodzaakt veel eigen geld in te brengen. De verschillen tussen ondernemers zijn wel enorm", aldus Van der Waaij.

In de varkenshouderij is het volgens de NVM lastiger geworden om geld te krijgen van de bank. "Wij hebben het idee dat banken weinig vertrouwen hebben in de varkenssector", zegt Van der Waaij. Volgens de NVM gaat het binnen deze sector vooral om fokvarkensbedrijven. Daar zijn banken het meest terughoudend in het verlenen van (extra) kredieten. Dergelijke bedrijven worden ook eerder onder druk van de bank in de verkoop gedaan, aldus de makelaarsvereniging.

In de glastuinbouw is de situatie niet beter vergeleken met de varkenshouderij constateert de NVM.  Met name glasgroentebedrijven hebben het zwaar, vanwege dramatisch lage opbrengstprijzen. De NVM ziet dat het aantal gedwongen verkopen in deze sector toenemen. Als voorbeeld noemt de vereniging komkommerbedrijven. Een komkommer levert nu 12 cent op, terwijl de kostprijs meer dan het dubbele is.

Volgens de NVM willen banken, met name de Rabobank, de waarde van glasgroentebedrijven op peil houden. Ze kopen dan zelf de slecht renderende bedrijven op en ontmantelen deze, verklaart de vereniging. Dat de Rabobank bezig is met sanering van de glasgroentesector wil de NVM niet direct zeggen, maar wel dat de financierder bezig is de productie te beperken door bedrijven te sluiten. De NVM zegt dat de Rabobank inmiddels zo'n acht tot negen glastuinbouwbedrijven heeft gekocht. Niet allemaal zijn ontmanteld, aldus de vereniging.

Volgens de NVM zijn banken niet alleen de remmende factor in expansie. Ook de trage vergunningverlening voor uitbreiding zorgt ervoor dat bedrijven stil staan. Daarnaast remt de onduidelijkheid over de stikstofdepositie, natuurbeschermingswet en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de ontwikkeling van landbouwbedrijven.

Eén reactie

  • joannes

    De banken hebben minder vertrouwen in de geprognotiseerde export prijzen is de grote gemene deler. Daarbij zullen ze ook hebben opgemerkt dat de Politiek nu niet bepaald uitnodigt met buitenlandse krachten in de tuinbouw of mestoverschotten in de varkenshouderij door te groeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.