Home

Nieuws 2 reacties

Mengvoerproductie opnieuw licht gedaald

Rijswijk – De Nederlandse mengvoerproductie is in 2013 opnieuw licht gedaald. In 2013 daalde de productie ten opzichte van een jaar eerder met 2,2 procent tot bijna 13 miljoen ton. De daling werd voornamelijk veroorzaakt doordat de varkensvoerproductie met 7,4 procent af nam. Dat meldt de brancheorganisatie van veevoerproducenten in Nederland, Nevedi.

De varkensvoerproductie daalt deels door druk op de varkenshouderij, die leidt tot een kleine daling van de veestapel. Het aantal varkens in Nederland is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gedaald van 13,1 miljoen in het jaar 2000 tot 12,2 miljoen in 2013. De rundveeproductie daalde juist 5,4 procent terwijl de pluimveevoederproductie nagenoeg gelijk bleef.
Van de totale mengvoerproductie betrof 39 procent varkensvoeders en 29 procent rundveevoeders en opnieuw 29 procent pluimveevoeders.
De productie van kalvermelk daalde minimaal tot 620.000 ton. De productie van premixen was in 2012 nog met bijna 10 procent gestegen maar daalde nu 8,2 procent tot 360.000 ton. De productie van enkelvoudige voeders zoals sojahullen of tarwe steeg van 901.000 naar 913.000 ton terwijl de productie van vochtrijke diervoeders bijna 300.000 ton af nam tot 3,86 miljoen ton.
De diervoederfabrikanten die lid zijn van Nevedi vertegenwoordigen bij benadering ruim 95 procent van de totale diervoerproductie in Nederland. Productie in het buitenland is niet meegenomen in het overzicht van Nevedi, dat ook opmerkt dat een deel van de in Nederland gerealiseerde productie is geëxporteerd.

Laatste reacties

  • HJ O R

    Hoeveel is ForFarmers gedaald?

  • bankivahoen

    Raar dat er vorige week nog melding was van een flinke stijging van de varkens , rundvee en pluimveestapel ! Dat bericht kon dus wel eens een flinke leugen zijn om nog wat extra maatregelen te treffen om nog wat meer boeren het leven zuur te maken! Kortom neem het met een flinke korrel zout.

Of registreer je om te kunnen reageren.